Elektronisk undervisning

Elektronisk undervisning, informasjonsfilmer om smertebehandling og andre smertetemaer.

Nevropatisk smerte - identifisering og diagnostisering

Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i- og jobber med pasienter med nevropatiske smerte. Undervisningen dreier seg om å identifisere og diagnostisere nevropatisk smerte etter algoritmer.

ansatte_phansson_200px.jpg

Per Hansson, MD, DMSc, DDS, EDPM- Specialist in neurology and pain management

Part 1. Definition and possible neuropathic pain         

 

Part 2. Probable neuropathic pain

 

Part 3. Definite neuropathic pain

 

Part 4. Small fiber neuropathy and trigeminal neuralgia

 

Referanseliste her.

Kapsaicin-plaster - Behandling og prosedyre

Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i- eller bruker Kapsaicin plaster i smertebehandling. Undervisningen gir en kort introduksjon til kapsaicin, samt flere presentasjoner med demonstreringsvideoer for hvordan man forbereder og gjennomfører behandling med kapsaicinplaster.

Gunnvald Kvarstein.png

Gunnvald Kvarstein. Overlege og anestesiolog, Avdeling for smertebehandling, OUS. Professor UiT.

 

Presentasjon av praktisk prosedyre kommer i.l.a vinteren 2021.


Eldre og Smerte

Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i-, jobber med- og behandler smerte hos eldre personer. Undervisningen tar blant annet for seg vurdering, diagnostisering og behandling av smerte hos eldre. En rekke lærerike pasientkasuistikker viser hvilke feil man fort kan gjøre, og gir gode tips til hvordan rette opp feilene og gi bedre smertelindring.

HaraldPetterBreivik.JPG

Harald Breivik. Professor emeritus. Overlege, Avdeling for smertebehandling.

    


Flere videoer kommer våren 2021!

Fant du det du lette etter?