Elektronisk undervisning

Elektronisk undervisning, informasjonsfilmer om smertebehandling og andre smertetemaer.

Bilde av personer på en videokonferanse
Illustrasjonsfote: OUS

Nevropatisk smerte - identifisering og diagnostisering


 

Bilde av Per Hansson

Per Hansson, MD, DMSc, DDS, EDPM- Specialist in neurology and pain management


Per Hansson går gjennom identifisering og diagnostisering av nevropatiske smerter.

Referanseliste her.

Nevropatiske smerter - Farmakologisk behandling

Bård Lundeland.PNG
Bård Lundeland, overlege, PhD, Avdeling for Smertebehandling, OUS. Kort gjennomgang av generell farmakologisk behandling av nevropatiske smerter hos voksne.


 


 

Gunnvald Kvarstein går gjennom generelt om kapsaicinplaster og sykepleier Frøydis Petersen går gjennom praktiske aspekter ved behandlingen. Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i- eller bruker Kapsaicin plaster i smertebehandling.


 

Gunnvald Kvarstein.png

Gunnvald Kvarstein. Overlege og anestesiolog, Avdeling for smertebehandling, OUS. Professor UiT.

Presentasjon av praktisk prosedyre kommer i.l.a sommer2021.

Eldre og Smerte

Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i-, jobber med- og behandler smerte hos eldre personer. Undervisningen tar blant annet for seg vurdering, diagnostisering og behandling av smerte hos eldre. En rekke lærerike pasientkasuistikker viser hvilke feil man fort kan gjøre, og gir gode tips til hvordan rette opp feilene og gi bedre smertelindring.

HaraldPetterBreivik.JPG

Harald Breivik. Professor emeritus. Overlege, Avdeling for smertebehandling.

Fant du det du lette etter?