HELSENORGE

Elektronisk undervisning

Elektronisk undervisning, informasjonsfilmer om smertebehandling og andre smertetemaer.

Bilde av personer på en videokonferanse
Illustrasjonsfote: OUS

Nevropatisk smerte - identifisering og diagnostisering

Per Hansson går gjennom identifisering og diagnostisering av nevropatiske smerter.

Referanseliste 
her.
Bilde av Per Hansson

Per Hansson, MD, DMSc, DDS, EDPM- Specialist in neurology and pain managemen


Nevropatiske smerter - Farmakologisk behandling


Foredraget gir en kort gjennomgang av generell farmakologisk behandling av nevropatiske smerter hos voksne.
Bård Lundeland.PNG

Bård Lundeland, PhD og overlege, Avdeling for smertebehandling, OUS

Gunnvald Kvarstein går gjennom generelt om kapsaicinplaster og sykepleier Frøydis Petersen går gjennom praktiske aspekter ved behandlingen. 

Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i- eller bruker Kapsaicin plaster i smertebehandling.

Gunnvald Kvarstein.png

Gunnvald Kvarstein, overlege og anestesiolog, Avdeling for smertebehandling, OUS. Professor UiT.


Presentasjon av praktisk prosedyre kommer i.l.a vår 2022.

Nevropatiske smerter - Nevrostimu​​​leringsteknikker​​​​

Foredrag om ulike nevrostimulerings-teknikker mot nevropatiske smerter.

Temaer som tas opp: TENS, ryggmargs-stimulering (SCS), dorsalrotganglion (DRG)-stimulering, motorcortex stimulering.

Undevisningen er rettet mot helsepersonell.
Bård Lundeland.PNG

Bård Lundeland, PhD og overlege, Avdeling for smertebehandling, OUS

Eldre og Smerte

​Disse foredragene er rettet mot helse-personell som er interessert i-, jobber med- og behandler smerte hos eldre personer.
Undervisningen tar blant annet for seg vurdering, diagnostisering og behandling av smerte hos eldre.

En rekke lærerike pasientkasuistikker viser hvilke feil man fort kan gjøre, og gir gode tips til hvordan rette opp feilene og gi bedre smertelindring.
HaraldPetterBreivik.JPG

Harald Breivik. Professor emeritus. Overlege, Avdeling for smertebehandling.


Fant du det du lette etter?