HELSENORGE

Hjelper pasienter med langvarig smerte til bedre liv

8. september er det verdens fysioterapidag. Ved OUS jobber det 
rundt 300 fysioterapeuter. Bli kjent med hvordan fysioterapeutene på Avdeling for smertebehandling jobber med langvarig smerte!

Bildet viser tre fysioterpeuter. To kvinner og en mann.

Liv Forberg, Reidun Hjelleflat og Alejandro Elias Dabed behandler noen av de mest komliserte smertepasientene i landet. Foto: Elin B. Øvrebø

Langvarige smerter («chronic pain») er årets tema på verdens fysioterapidag. Visste du at nesten 30 prosent av befolkningen i Norge lever med langvarig smerte? Dette er smerte som ikke går over av seg selv.  Smertene kan få store konsekvenser for dagliglivet og livskvaliteten. Langvarig smerte er den største årsaken til uførhet og sykemeldinger. 

Fysioterapeutene Reidun Hjelleflat, Liv Forberg og Alejandro Elias Dabed behandler noen av de mest kompliserte smertepasientene i landet. Pasientene på smertepoliklinikken ved Avdeling for smertebehandling, henvises fra primærhelsetjenesten etter flere forsøk på å behandle pasientenes smerter lokalt. På Ullevål skjer utredning og behandling av pasientene tverrfaglig. Her samarbeider leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer om smertebehandlingen. Målet er å forbedre pasientens funksjon og livskvalitet, og å lindre smerten.

Ser hele pasienten

Mange av pasientene på smertepoliklinikken er unge voksne. De sliter med sterke smerter som påvirker skoledeltagelse, arbeidsliv og hverdagens innhold. Pasientene kan få vurdering av fysioterapeutene Reidun Hjelleflat, Liv Forberg og Alejandro Elias Dabed som blant annet tar oppsummering av behandlinger som har blitt prøvd tidligere. De gjør deretter helhetlig vurdering blant annet av pasientens funksjon, kvaliteten på bevegelse og evnen til avspenning.

– Vi jobber etter det som kalles for en biopsykososial modell. Det betyr at vi vurderer hele pasienten og ikke bare ser på det stedet som gjør vondt. Vi spør pasienten om hvordan han/hun har det nå. Ofte skjer det andre ting i livet til pasienten som påvirker utvikling av langvarig smerte.  Dersom du har det vanskelig hjemme eller på jobb, kan smertene bli sterkere, forklarer Forberg.

Stress påvirker langvarig smerte 

Stress setter i gang automatiske reaksjoner i kroppen. Vedvarende stress over tid er ugunstig, og kan bidra til utvikling av langvarig smerte. For dem som allerede sliter med smerte, kan stresset gjøre smertene enda vondere. Derfor er det viktig å lytte til kroppen og senke tempoet når kroppen gir beskjed.

Noe av det første fysioterapeuten legger merke til er kroppsspråket hos pasienten. Mange av dem er tydelig stresset, anspente og på alerten.
– Ofte vet de  ikke selv at de er har et forhøyet spenningsnivå. De vet heller ikke hvordan de skal dempe det, sier Hjelleflat.

Hun forteller at fysioterapeutene får mye informasjon om pasientens stress når de vurderer hvordan  pasientene sitter, står, ligger og går. Slik gjør de pasientene mer bevisste på hvordan de bruker kroppene sine, og inngår som en del av stressmestring.

Prøv å leve best mulig med langvarige smerter

Stress kan også gjøre det vanskelig å få sove. Dermed blir det vanskelig å hente seg inn igjen. På sikt kan toleransen din for livets mindre og større utfordringer rett og slett bli mindre. 

– Balanse  i livet er nøkkelen til økt livskvalitet. Vi kan hjelpe pasientene med å finne balanse mellom aktivitet og hvile, og deretter til å få bedre livskvalitet til tross for smerter, sier Forberg.

Stressmestring er ikke løsningen for alle som har langvarige smerter. For andre kan det være mer hjelp i smerteforklaring , aktivitetsregulering, avspenning, individuelt tilpassede øvelser/funksjonelle bevegelser og smertereduksjon. 


Våre tips til å leve best mulig med smerter som ikke går over:

• Minn deg selv på at langvarig smerte ikke er farlig.
• Ta tilbake den delen av kroppen som er vond. Berør den, beveg den.
• Lytt til kroppen din og ta signalene på alvor! Ro ned dersom kroppen ber deg om det.
• Ha fokus på å bevege deg normalt. Beveger du deg for lite, kan smertene forverre seg og gi deg andre problemer.
• Ikke la smertene styre hverdagen din. Finn tilbake til det som er viktig for deg. Flytt fokuset over på dette i stedet for å tenke på at du skal bli smertefri.
• Lev livet ditt på tross av smertene.