Om ReKS

Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) jobber med å spre tverrfaglig kompetanse om smerte og smertebehandling til annet helsespersonell, pasienter og pårørende. Slik bidrar vi til å sikre kvaliteten på smertebehandling til pasienter i helseregion Sør-Øst.

Utsikt over Oslo og Akershus Festning
Illustrasjonsfoto: MostPhotos.com

​Kompetansetjenesten bygger kompetanse og sprer kunnskap om smerte og smertebehandling til helsepersonell, pasienter, pårørende og den øvrige allmennheten.

Historie

Regional kompetansetjeneste for smerte ble etablert i 2014, og er organisert under Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus.

Målsetting

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kunnskap og kompetanse om smerte og smertebehandling gjennom:

  • Å etablere og drive et organisert kompetansenettverk innenfor smertebehandling.
  • Å tilby tverrfaglige kurs, konferanser og utdanning innen smertebehandling.
  • Å etablere kvalitetsregistre for smertebehandling og publisere resultater fra innsamlet informasjon.
  • Å igangsette og drive fag- og forskningsprosjekter relatert til smertebehandling ved egen avdeling og i samarbeid med eksterne instanser.
  • Å tilby veiledning for gjennomføring av fag- og forskningsprosjekter relatert til smertebehandling ved andre smerteavdelinger i regionen.

Kompetanse

De ansatte ved ReKS har alle ulike fagbakgrunner og spesialiseringsområder, som anestesi, nevrologi, fysikalskmedisin, psykologi og sykepleie. De ansatte har forsknings- og pedagogisk kompetanse, og erfaring med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Regional kompetansetjeneste for smerte ledes av professor Audun Stubhaug.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.