HELSENORGE

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling

Videreutdanning i smerte har en tverrprofesjonell forankring og tilnærming, og gir 30 studiepoeng på masternivå.

USN Campus Drammen
Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Drammen. Foto: Universitetet i Sør-Øst Norge.

Videreutdanningen har fokus på akutte, postoperative, langvarig ikke-maligne og kreftrelaterte smertetilstander hos pasienter i alle aldersgrupper.

Studentene oppnår kompetanse i å kartlegge/diagnostisere smerte og utføre smertebehandling. De tilegner seg også kunnskap om og forståelse for tverrfaglig samarbeid i smertebehandling.

Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og kiropraktorer som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.


 

Hovedtemaer

 • Smerteteori
 • Nevroanatomi, nevrofysiologi og smertefysiologi
 • Kartlegging og klinisk diagnostisering av smerte
 • Behandlingsprinsipper
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Smertens psykososiale aspekter
 • Akutt smerte
 • Langvarig ikke-malign smerte
 • Nevropatisk smerte
 • Kreftrelatert smerte og palliasjon
 • Eldre og smerte
 • Barn og smerte
 • Organisering av smerteklinisk virksomhet

 

Oppbygging av studiet

·        Deltidsstudium over ett år

·        4 ukesamlinger

·        2 uker observasjonspraksis

·        30 studiepoeng (kan brukes som fordypningsdel i masterløp)

 

Læringsaktiviteter

Videreutdanningen legger opp til ulike læringsaktiviteter for å fremme læring og forståelse for smertebehandling og tverrprofesjonelt samarbeid: Ressursforelesninger, gruppesamarbeid, observasjonspraksis, tverrprofesjonelt seminar med leger i spesialisering i smertemedisin, workshop med pasientkasuistikker, og nettverksmøte med tidligere TViS studenter.

 

Søk om opptak
Mer informasjon om opptakskriterier, hvordan søke og studieplan finnes på studiets hjemmeside (USN).

Fant du det du lette etter?