Referansegruppe

RAAOS Referansegruppe/nettverksgruppe

Senterets referansegruppe ble opprettet i 2015, og har representanter fra alle aktuelle Helseforetak i regionen, Privatpraktiserende spesialister, kommunehelsetjenesten, Universitetet i Oslo, brukerorganisasjoner og aktuelle private sykehus med avtale HSØ

Referansegruppens mandat:

  • Sikre at kompetansetjenestene blir en ressurs for alle sykehusområder i Helse Sør-Øst
  • Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter
  • Gi råd om formidlingsstrategier

Referansegruppen fungerer også som vår nettverksgruppe, og har gjennomført to møter i året fra siste kvartal 2015.

Representanter:

Lovisenberg Diakonale sykehus: Ulrich Mack
Sykehuset Telemark: Anne-Kristin M. Fell
Akershus universitetssykehus: Ingebjørg Skrindo
Sykehuset Innlandet: Leif Bjarte Rolfsjord
Sykehuset i Vestfold: Lena Wighus Holtmon
Sykehuset Østfold: Jon Olav Hunderi
Vestre Viken: Mari Olaussen
Sørlandet Sykehus: Sverre Steinsvåg
Oslo universitetssykehus: Asle Medhus
Sykehusapotekene: Torill M. Andersen
Brukerrepresentanter: Helle Grøttum (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) og Anna Bistrup (Astma- og Allergiforbundet)
Representant for privatpraktiserende spesialister: Sverre Dølvik
Representant fra Universitetet i Oslo: Ole Henning Skjønsberg
Representant fra kommunehelsetjenesten: Irene Teslo
I tillegg inviteres kontaktpersoner ved HSØ, Helsedirektoratet samt ledelse ved Lungemedisinsk avdeling, til møtene.

Fant du det du lette etter?