Referansegruppe

RAAOS Referansegruppe/nettverksgruppe

Senterets referansegruppe ble opprettet i 2015, og har representanter fra alle aktuelle Helseforetak i regionen, Privatpraktiserende spesialister, kommunehelsetjenesten, Universitetet i Oslo, brukerorganisasjoner og aktuelle private sykehus med avtale HSØ

Referansegruppens mandat:

  • Sikre at kompetansetjenestene blir en ressurs for alle sykehusområder i Helse Sør-Øst
  • Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter
  • Gi råd om formidlingsstrategier

Referansegruppen fungerer også som vår nettverksgruppe, og har gjennomført to møter i året fra siste kvartal 2015.

Representanter:

Lovisenberg Diakonale sykehus: Ulrich Mack
Sykehuset Telemark: Anne-Kristin M. Fell
Akershus universitetssykehus: Ingebjørg Skrindo
Sykehuset Innlandet: Leif Bjarte Rolfsjord
Sykehuset Vestfold: Lena Wighus Holtmon
Sykehuset Østfold: Jon Olav Hunderi
Vestre Viken: Mari Olaussen
Sørlandet Sykehus: Sverre Steinsvåg
Oslo universitetssykehus: Asle Medhus
Sykehusapotekene: Torill M. Andersen
Brukerrepresentanter: Mette Dønåsen (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) og Anna Bistrup (Astma- og Allergiforbundet)
Representant for privatpraktiserende spesialister: Sverre Dølvik
Representant fra Universitetet i Oslo: Ole Henning Skjønsberg
Representant fra kommunehelsetjenesten: Irene Teslo
I tillegg inviteres kontaktpersoner ved HSØ, Helsedirektoratet samt ledelse ved Lungemedisinsk avdeling, til møtene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.