HELSENORGE
RAAOS Referansegruppe/nettverksgruppe

Referansegruppe

Senterets referansegruppe har representanter fra alle aktuelle Helseforetak i regionen, Privatpraktiserende spesialister, kommunehelsetjenesten, Universitetet i Oslo, brukerorganisasjoner og aktuelle private sykehus som har avtale med Helse sør-øst.

Referansegruppens mandat:

  • Sikre at kompetansetjenestene blir en ressurs for alle sykehusområder i Helse Sør-Øst
  • Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter
  • Gi råd om formidlingsstrategier

Referansegruppen fungerer også som vår nettverksgruppe, og møtes 1-2 ganger i året.

Representanter:

Lovisenberg Diakonale sykehus: Ulrich Mack
Sykehuset Telemark: Anne-Kristin M. Fell
Akershus universitetssykehus: Ingebjørg Skrindo/Arshan Sultan
Sykehuset Innlandet: Leif Bjarte Rolfsjord
Sykehuset i Vestfold: Lena Wighus Holtmon
Sykehuset Østfold: Jon Olav Hunderi
Vestre Viken: Mari Olaussen
Sørlandet Sykehus: Sverre Steinsvåg
Oslo universitetssykehus: Asle Medhus
Sykehusapotekene: Torill M. Andersen
Brukerrepresentanter: Helle Grøttum (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) og Anna Bistrup (Astma- og Allergiforbundet)
Representant for privatpraktiserende spesialister: Olav Øistein Nerheim
Representant fra Universitetet i Oslo: Ole Henning Skjønsberg
Representant fra kommunehelsetjenesten: Irene Teslo
I tillegg inviteres ledelse ved Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, til møtene.

Fant du det du lette etter?