HELSENORGE
Forskningsprosjekter ved RAAO HSØ

Forskning

En av RAAOs oppgaver, er å bidra til økt kunnskap om de allergiske sykdommene. Her publiseres det fortløpende om pågående prosjekter tilknyttet RAAO

​Generelt forsknings- og kvalitetsregister med forskningsbiobank

RAAO inviterer alle henviste pasienter til å være med i vårt generelle forsknings- og kvalitetsregister, og samler inn biologisk materiale for utvalgte grupper.

Atopisk eksem

RAAOs hudlege og Allergolog, Teresa Løvold Berents, arbeider med igangsetting av  forskningsprosjektet: "A Norwegian Standarized Eczema Written Action plan for Children with Atopic Dermatitis".

Penicillinallergi

Diagnostic de-labeling of patients with false diagnosis of penicilling allergy: a tool for improving antimicrobial treatment and reducing antimicrobial resistance

Penicilliner og de øvrige beta-laktam antibiotika tilhører våre mest brukte antibiotika. Mellom 10-15 % av alle pasienter angir at de er penicillinallergikere. Selv om penicillinallergi er en av våre vanligste legemiddelallergier, er det en betydelig overdiagnostisering av denne tilstaden, som har betydelige konsekvenser for den enkelte pasient og for utvikling av antibiotikaresistens.

I dette prosjektet blir pasienter som angir å være penicillinallegikere utredet for å bekrefte eller avkrefte diagnosen. Hovedmålet er å kartellegge forekomst av reel penicillinallergi og å utvikle gode diagnostiske verktøy for å kunnre gjøre dette. Kunnskap fra prosjektet vil brukes til å forbedre diagnostikken av penicillinallergi og utvikle retningslinjer for enhetlig utredning i Norge.

ClinicalTrials.gov

Forskningsnettverk:

RAAO deltar i COST (European Cooperation in Science and Technology). COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk, "COST-aksjoner". RAAOs leder Eva Stylianou deltar i COST-aksjon CA18227 – The Core Outcome Measures for Food Allergy (COMFA). "The Core Outcome Measures for Food Allergy project is a multidisciplinary network involving all relevant stakeholders aiming to advance food allergy research and innovation by (a) defining the scope and applicability of food allergy Core Outcome sets; (b) developing Core Outcome sets and measurement tools for food allergy; (c) reaching a consensus on terminology and definitions of measurement properties for food allergy Core Outcomes"

Schoos AM, Bullens D, Chawes BL, Costa J, De Vlieger L, DunnGalvin A, Epstein MM, Garssen J, Hilger C, Knipping K, Kuehn A, Mijakoski D, Munblit D, Nekliudov NA, Ozdemir C, Patient K, Peroni D, Stoleski S, Stylianou E, Tukalj M, Verhoeckx K, Zidarn M, van de Veen W. Immunological Outcomes of Allergen-Specific Immunotherapy in Food Allergy.Front Immunol 2020;11():568598. Epub 2020 nov 3
PMID:33224138Fant du det du lette etter?