Forskning

Forskningsprosjekter ved RAAO HSØ

En av RAAOs oppgaver, er å bidra til økt kunnskap om de allergiske sykdommene. Her publiseres det fortløpende om pågående prosjekter tilknyttet RAAO

​Matoverfølsomhet:

Forekomst og utredning av glutensensitivitet uten cøliaki

Stadig flere rapporterer uønskede reaksjoner mot gluten. Dette er en tilstand som kan ligne både cøliaki og irritabel tarm og kan gi symptomer både fra mage-tarm, muskel-skjelettsystemet og hud. Mange har også mindre definerte symptomer, og en del opplever effekt på psyken. Vi har ingen objektive tester for å påvise glutensensitivitet, og diagnosen bygges på symptomer. De fleste har startet glutenfri kost uten tilstrekkelig utredning, og trenger en systematisk gjennomgang for avklaring.

Les mer på Helsenorge.no

Penicillinallergi

Diagnostic de-labeling of patients with false diagnosis of penicilling allergy: a tool for improving antimicrobial treatment and reducing antimicrobial resistance

Penicilliner og de øvrige beta-laktam antibiotika tilhører våre mest brukte antibiotika. Mellom 10-15 % av alle pasienter angir at de er penicillinallergikere. Selv om penicillinallergi er en av våre vanligste legemiddelallergier, er det en betydelig overdiagnostisering av denne tilstaden, som har betydelige konsekvenser for den enkelte pasient og for utvikling av antibiotikaresistens.

I dette prosjektet blir pasienter som angir å være penicillinallegikere utredet for å bekrefte eller avkrefte diagnosen. Hovedmålet er å kartellegge forekomst av reel penicillinallergi og å utvikle gode diagnostiske verktøy for å kunnre gjøre dette. Kunnskap fra prosjektet vil brukes til å forbedre diagnostikken av penicillinallergi og utvikle retningslinjer for enhetlig utredning i Norge.

ClinicalTrials.gov


Fant du det du lette etter?