Kurs for helsepersonell

Aktuelle kurs innen allergologi

​Inneklimadagen 2017
(26. oktober) Tilgjengelige presentasjoner Tilgjengelig streaming

Immunologi og allergologi for øre-nese-halsleger
13.-15. november 2017 Rikshospitalet, Oslo

Allergi fagkveld for sykepleiere
21. november, Scandic Victoria, Oslo

Allergifrisk
22.-23. november 2017 Helsedirektoratet, Oslo

Allergologi grunnkurs I
05.-09.mars 2018 Haukeland, Bergen

Astma og allergi hos barn
16.-20.april 2018 Rikshospitalet, Oslo

DHM Drug Hypersensitivity Meeting
19.-21. april 2018, Amsterdam, Nederland

Klinisk respirasjonsfysiologi
23. april 2018 LHL-sykehuset, Jessheim

EAACI Congress 2018
26.-30. mai 2018, Munich, Germany

Allergologi grunnkurs II
Uke 42 2018, Oslo