HELSENORGE

Kurs for helsepersonell

Aktuelle kurs og kongresser innen allergologi

Allergifrisk
Tid: 27.-28.april 2022
Sted: Nydalen, Oslo
Målgruppe: Helsepersonell som interesserer seg for allergologi

Praktisk kurs i spirometri
Dagskurs - vi tilbyr to forskjellige dager:
Tid: 4.mai 2022
Tid: 11.mai 2022​
Sted: Ullevål, Oslo universitetssykehus
Målgruppe: Sykepleiere, fysiologer/fysioterapeuter og helsesekretærer som utfører lungefunksjonstester

Praktisk kurs i atopisk eksem
Tid: 2. juni 2022
Sted: Rikshospitalet Oslo universitetssykehus
Målgruppe: Legespesialister, allmennpraktikere, sykepleiere/helsesykepleiere, farmasøyter

EAACI Hybrid Congress​
1. - 3. juli 2022
Gjennomføres digitalt/ i Praha​​

Allergologi grunnkurs​ II
Tid: 17. - 21.oktober 2022
Sted: Meet Ullevaal Stadion, Oslo
Målgruppe: Legespesialister, obligatorisk kurs for kompetanseområde allergologi

Primærmedisinsk uke, emnekurs allergologi (påmelding kommer)
Tid: 24.-25. oktober 2022
Sted: Oslo
Målgruppe: Primærhelsetjenesten
E-læringskurs for helsepersonell

Fant du det du lette etter?