HELSENORGE
Våre ansatte/tilknyttede ressurser

Medarbeidere

Senteret ledes av spesialist i lungesykdommer med godkjenning i kompetanseområde allergologi. Øvrige ansatte er koordinator, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, spesialist i mage-tarmsykdommer, spesialist i arbeidsmedisin, og spesialist i øre-nese-halssykdommer. Spesialister i lungemedisin med allergologisk kompetanse har poliklinikk ved vår seksjon.

Våre medarbeidere

  • Leder: Eva Stylianou, allergolog, dr.med og spesialist i lungesykdommer
  • Koordinator: Ingvild Gaare-Olstad, allergisykepleier
  • Sykepleier: Vilde Bjorå
  • Klinisk ernæringsfysiolog: Asta Ellingvåg
  • Spesialist i mage- tarmsykdommer: Margit Brottveit
  • Spesialist i arbeidsmedisin: Ingvill Sandven
  • Allergolog og spesialist i Hud- og veneriske sykdommer: Teresa Løvold Berents
  • Utdanningsstilling for kompetanseområdet allergologi: Benno Schuster, spesialist i ØNH-sykdommer

Fant du det du lette etter?