HELSENORGE
Våre ansatte/tilknyttede ressurser

Medarbeidere

Senteret ledes av spesialist i lungesykdommer med godkjenning i kompetanseområde allergologi. Øvrige ansatte er koordinator, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, spesialist i mage-tarmsykdommer, spesialist i arbeidsmedisin, og spesialist i barnesykdommer. Spesialister i lungemedisin med allergologisk kompetanse har poliklinikk ved vår seksjon.

Våre medarbeidere

Leder: Eva Stylianou, allergolog, dr.med og spesialist i lungesykdommer
Koordinator/fagkonsulent: Ingvild Gaare-Olstad, sykepleier
Sykepleier: Sara Ulstrup
Klinisk ernæringsfysiolog: Asta Ellingvåg
Spesialist i mage- tarmsykdommer: Margit Brottveit
Spesialist i arbeidsmedisin: Ingvill Sandven
Allergolog og spesialist i Hud- og veneriske sykdommer: Teresa Løvold Berents
Allergolog og spesialist i barnesykdommer : Geir Håland


Fant du det du lette etter?