HELSENORGE

Prosjekter

Under ser dere en oversikt over prosjekter RAAO bidrar i eller som foregår hos oss. For forskning, se egen side

​Prosjekt Kompetanseheving matallergi i primærhelsetjenesten

Prosjektet er et samarbeid mellom de fire RAAOene og Helsedirektoratet, delfinansiert av Helsedirektoratet

Prosjektmål:

 • Oppnå en felles forståelse og praksis nasjonalt for håndtering av matallergi
 • Gjøre de nye anbefalingene for håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager godt kjent og implementert i primærhelsetjenesten generelt, og skolehelsetjenesten spesielt

Delmål:

 • RAAO’ene har en enhetlig tilnærming til, og opplæring av, primærhelsetjenesten
 • Fastleger og helsesøstre har kjennskap til anbefalinger om matallergi i skoler og barnehager, og kunnskap til å gi sine pasienter råd, veiledning og henvisning videre ved behov
 • Skolehelsetjenesten har kompetanse og ferdigheter til å følge opp anbefalinger om matallergi i skoler
 • Skolehelsetjenesten har tilgang på enhetlig, kvalitetssikret materiell til hjelp i undervisning av personale på skoler og aktivitetsskoler/skolefritidsordning
 • Skolehelsetjenesten har materiell til kvalitetssikring av individuelle planer for barn med alvorlig matallergi i skoler

Tiltak:

 • RAAO sykepleiernettverk utvikler felles materiell på tvers av regionene
 • Materiell til undervisning i skolehelsetjenesten kvalitetssikres gjennom RAAOs nettverk
 • Kompetanseoverføring til primærhelsetjenesten gjennom Nidaroskongressen og Primærmedisinsk uke
 • Strukturert kursing av helsesøstre og implementering av materiell
 • Oppretting av regionsvise nettverk av helsesøstre som kan videreføre arbeidet lokalt
 • Oppfølging av helsesøsternettverk samkjøres på tvers av regionene

Det er opprettet et samarbeid med brukerrepresentanter fra LHL Astma og Allergi, Astma og Allergiforbundet og Landsgruppen av Helsesøstre NSF for gjennomføring av prosjektet.

Koordinatorene står ansvarlig for prosjektets gjennomføring, og prosjektet avsluttes formelt i desember 2018, og arbeidet videreføres ved RAAOene og deres nettverk.
Fant du det du lette etter?