HELSENORGE
Informasjon og veiledning til allergologisk utredning og behandling

Utredning/behandling

Allergologisk sykdom, utredning og behandling kan være kompleks og strekker seg over mange legespesialiteter. Under er det samlet informasjon og veiledning som er nyttig for pasientbehandling, -utredning og -oppfølging.

​Allergologisk utredning foregår både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og innenfor mange legespesialiteter. Utdannede legespesialister med kompetanseområde allergologi skal kunne håndtere alle de allergologiske problemstillinger.

Astma

Fant du det du lette etter?