HELSENORGE

Astma

Veiledere innen astmabehandling


Det er utviklet gode, internasjonale og nasjonale veiledere for håndtering av astma:

Pediatriveilederen fra Norsk barnelegeforening:
Fant du det du lette etter?