Utredning av matallergi

Matallergi

God anamnese er det viktigste i matallregiutredningen, og mistanke om matallergi kan understøttes av blodprøver og prikktest, men må ofte bekreftes eller avkreftes gjennom matprovokasjon.

Smilende brødskive

Matprovokasjoner er den eneste metoden hvor vi med stor sikkerhet kan stille diagnosen matoverfølsomhet/matallergi, og er dermed regnet som gullstandard i matallergiutredningen.

Matprovokasjon er en legeforordning, og bør utføres av legespesialist med tilhørende medisinsk team med allergologisk kompetanse, og med klinisk erfaring i utredning av matallergi.

De regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet har, i samarbeid med Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS og brukerrepresentanter, utviklet en Praktisk veileder i håndtering av matallergi. Veilederen er ment å vær et praktisk verktøy for alle som håndterer pasienter med spørsmål om matallergi.

Veileder Matallergi.pdf

Vi har en egen veileder med praktiske råd for håndteringen av mat til provokasjoner:

Matprovokasjoner - servering og håndtering av allergener Versjon 2, 2021.pdf

Håndtering av matallergi

Helsedirektoratet har gitt ut anbefalinger for hvordan matallergi bør håndteres i skoler og barnehager. Anbefalingene er gitt ut i samarbeid med fagmiljøet og brukerrepresentanter (Astma- og allergiforbundet).
Her kan du lese anbefalingene

Fant du det du lette etter?