Utredning av matallergi

Matallergi

God anamnese er det viktigste i matallregiutredningen, og mistanke om matallergi kan understøttes av blodprøver og prikktest, men må ofte bekreftes eller avkreftes gjennom matprovokasjon.

Smilende brødskive

Matprovokasjoner er den eneste metoden hvor vi med stor sikkerhet kan stille diagnosen matoverfølsomhet/matallergi, og er dermed regnet som gullstandard i matallergiutredningen.

Matprovokasjon er en legeforordning, og bør utføres av legespesialist med tilhørende medisinsk team med allergologisk kompetanse, og med klinisk erfaring i utredning av matallergi.

Håndtering av matallergi

Helsedirektoratet har gitt ut anbefalinger for hvordan matallergi bør håndteres i skoler og barnehager. Anbefalingene er gitt ut i samarbeid med fagmiljøet og brukerrepresentanter (Astma- og allergiforbundet).
Her kan du lese anbefalingene

Fant du det du lette etter?