Arvelighet ved nevroendokrine svulster

Foruten i svært sjeldne tilfeller er ikke nevroendokrine svulster arvelige. Ved de arvelige tilstandene som "multippel endokrin neoplasi" (MEN), og "von Hippel-Lindau sykdom", kan det være en opphopning av svulster i mange forskjellige organer på en gang. Det er 50% sjanse for at et barn av en person med disse tilstandene arver sykdommen. Disse tilstandene kan også oppstå spontant grunnet mutasjoner (genendringer) i fosterlivet.

Vi ser også at det utover disse kjente arvelige syndromene at det i enkelte familier er en viss opphopning av personer med nevroendokrine svulster, særlig utgående fra tynntarm. Vi vet ikke hvilke genendringer som kan være med på å forklare denne opphopningen.

Fant du det du lette etter?