HELSENORGE

Forekomst av nevroendokrine svulster

av Espen Thiis-Evensen


Nevroendokrine svulster kan utvikle seg i alle aldersgrupper, men er vanligst blant middelaldrende og eldre. Det er like vanlig hos kvinner som hos menn.

Basert på tall fra Kreftregisteret (for 2019) regnes det med at det påvises ca. 1100 nye tilfeller i Norge per år. Det er en økende forekomst. I 1993 ble det påvist ca. 700 nye tilfeller.

Tall for 2019:

  • Langsomtvoksende (Grad 1-2): 902 nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år som gir ca. 490 nye tilfeller årlig.
  • ​Hurtigvoksende (Grad 3): 9.9 nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år som gir ca. 525 nye tilfeller årlig.

Årlig forekomst av nevroendokrine svulster i Norge, 1993-2010 ​Illustrasjon av de vanligste lokalisasjoner for langsomtvoksende nevroendokrine svulster

Bildet viser CT lengdesnitt av lunger, langsomt voksende nevroendokrin kreft 

Bildet viser CT tverrsnitt gjennom leveren, hurtig voksende nevroendokrin kreft 

Fant du det du lette etter?