Forekomst ved nevroendokrine svulster

Forekomsten i Norge er økende

Nevroendokrine svulster kan utvikle seg i alle aldersgrupper, men er vanligst blant middelaldrende og eldre. Det er like vanlig hos kvinner som hos menn.

Basert på tall fra Kreftregisteret (for 2010) regnes det med at det påvises ca. 840 nye tilfeller i Norge per år. Det er en økende forekomst. I 1993 ble det påvist ca. 700 nye tilfeller.

Tall for 2010:

Langsomtvoksende (Grad 1 og Grad 2): 7.02 nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år som gir ca. 370 nye tilfeller årlig.

Hurtigvoksende (Grad 3): 9.01 nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år som gir ca. 470 nye tilfeller årlig.

Årlig forekomst av nevroendokrine svulster i Norge, 1993-2010


Illustrasjon av de vanligste lokalisasjoner for langsomtvoksende nevroendokrine svulster

Bildet viser CT lengdesnitt av lunger, langsomt voksende nevroendokrin kreft

Bildet viser CT tverrsnitt gjennom leveren, hurtig voksende nevroendokrin kreft


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?