HELSENORGE

Om oss

Senter for nevroendokrine svulster

Nevroendokrine kreft utgår fra hormonproduserende celler eller forstadier til disse. Slike celler er lokalisert i de fleste av kroppens organer.

Det oppdages ca. 1100 nye tilfeller per år i Norge. De aller fleste av disse sitter i mage-tarmsystemet eller i lungene. Det finnes grovt sett to hovedtyper, de rasktvoksende; nevroendokrin carcinomer og de langstomvoksende; nevreondokrine svulster. Vi behandler pasienter med langsomtvoksende typene, pasienter med hurtigvoksende former behandles og følges opp ved avdelinger for kreftbehandling,

Vår avdeling har vært interessert og engasjert i omsorg for pasienter med nevroendokrine svulster siden 1970-tallet. Disse pasientene har ofte følgesymptomer fra mage- og tarmsystemet som gjør at de ofte blir utredet ved indremedisinske avdelinger som vår. Etter hvert har vi øket vår kompetanse og vårt tilbud til denne pasientgruppen.

Med bakgrunn i denne kompetanse og kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med nevroendokrine svulster ble vi i 2011 utnevnt til et «Center of excellence» av den Europeiske nevroendokrine tumororganisasjonen (ENETS).

Oppgaver:

  • Behandle, utrede og følge opp pasienter med nevroendokrine svulster
  • Spre kunnskap om nevroendokrine svulster
  • Forskning

Om oss

Senter for nevroendokrine svulster ligger under Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Kontakt: 

Kreftsykepleiere (kan nås i arbeidstiden mellom kl. 0900 og 1500) i ukedager.

Kjerstin Skrede Mordal - tlf.nr: 23 07 06 57/47 67 32 75
Vera Dahle - tlf.nr: 23 07 08 54/94 82 09 91

E-mail: net@ous-hf.no (ikke send sensitiv informasjon)

Faks: 23 07 06 70

Postadresse: Postboks 4950 Nydalen, 0425 Oslo

Besøksadresse: Rikshospitalet, Sognsvannsvein 20, 0372 Oslo

Ansatte:

Espen Thiis-Evensen (Daglig leder)

Foto av Espen Thiis-Evensen

Foto: privat

Overlege dr. med, daglig leder av Senter for nevroendokrine svulster.
Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Har jobbet på Rikshospitalet med pasienter med nevroendokrin kreft siden 2000. Før dette arbeidet på sykehus i Skien, Porsgrunn, Kristiansand og Bodø. Også jobbet i allmennpraksis og som militærlege.  Er medlem av, og har tidligere ledet, Norsk nevroendokrin tumorgruppe. Er medlem av styret i Nordisk nevroendokrin tumorgruppe og er medlem av den den europeiske nevroendokrine tumorforeningen (ENETS)

Jon Sponheim

Foto av Jon Sponheim

Foto: privat

Overlege PhD, ved Senter for nevroendokrine svulster. Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Tidligere arbeidet på sykehus i Hammerfest, Oslo og Bærum. Jobbet på Rikshospitalet med pasienter med nevroendokrin kreft siden 2011. Medlem av Norsk nevroendokrin tumorgruppe og den europeiske nevroendokrine tumorforeningen (ENETS).

Kjerstin Skrede Mordal

Foto av Kjerstin Skrede Mordal

Foto: privat

Kreftsykepleier ved Senter for nevroendokrine svulster.
Klinisk spesialist i sykepleie og er videreutdannet innen organisasjon og ledelse, samt onkologi. Har arbeidet med pasienter med nevroendokrine svulster ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus siden 1993. Var med å starte tilbudet til NET-kreft pasienter ved Montebello-senteret i 1993 og deltok i arbeidet med å etablere pasientforeningen CarciNor. Er medlem og leder av Norsk Nevroendokrin Sykepleier Forum (NNSF) og er medlem av den den europeiske nevroendokrine tumorforeningen (ENETS).

Vera Dahle

Foto av Vera Dahle

Foto: privat

Kreftsykepleier ved Senter for nevroendokrine svulster.
Er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie, og i veiledning og coaching. Har jobbet med pasienter med nevroendokrine svulster ved Rikshospitalet fra 1999-2012. Jobbet med pasient og pårørende-opplæring (LMS) fra 2013-2019, og ved senteret for nevroendokrine svulster fra 2020 til d.d. Tidligere jobbet flere år ved Radiumhospitalet.

Tone Lise Åvitsland

Foto av Tone Lise Åvitsland

Foto: privat

Overlege PhD ved senter for nevroendokrine svulster.
Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Tidligere jobbet på Bærum Sykehus. Jobbet på Rikshospitalet med nevroendokrin kreft siden mars 2019.​Fant du det du lette etter?