HELSENORGE

Oppfølging og kontroll ved nevroendokrine svulster

Kontroller av pasienter som man antar er kurert ved operasjon

Pasienter som har hatt svulster Grad 1 - 3 : (Se kap. «Klassifikasjon og terminologi»): Bør følges opp i 12 år fra tidspunkt for operasjon. (Oppfølgingen kan være kortere ved små svulster operert vekk fra appendix («blindtarm») og endetarm).

Pasienter som har hatt nevroendokrine karcinomer (NEC) (Se kap.«Klassifisering og terminologi»): Pasientene bør følges opp i 5 år.

Oppfølgingslengde og kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, andre sykdommer, antatt prognose og behandlingsalternativer ved evt. tilbakefall.

Ved kontroller bør det gjøres røntgenundersøkelser. Hos pasienter under 50 år anbefales MR der MR kan brukes for å redusere strålebelastningen. Ellers anbefales CT eller MR avhengig av lokale preferanser, kompetanse og kapasitet. Med mindre det er kontraindikasjoner mot kontrast er det helt vesentlig at CT undersøkelser av abdomen gjøres i både arteriell og portovenøs fase. Det er ikke indikasjon for å gjøre oktreotidscintigrafi eller 68Gallium-PET rutinemessig. ChromograninA analyser i blodet kan følges ved kontrollene.

Foreslåtte intervaller mellom kontrollene

3 mnd

6 mnd

1 år

1,5 år

2 år

2,5 år

3 år

4 år

5 år

7 år

9 år

12 år

15 år

Svulster

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Karcinomer

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Kontroller av pasienter som har gjenværende svulstvev som ikke kan opereres bort.

Ved kontroller bør det gjøres røntgenundersøkelser, vanligst CT eller MR etter de samme overveielser som er nevnt ovenfor under «Kontroller av pasienter som man antar er kurert ved operasjon». Hos noen pasienter synes svulstene bedre på en røntgenundersøkelsestype enn en annen. Dette må vurderes under valg av hvilken type røntgenundersøkelse man velger. Hos pasienter under 50 år anbefales MR der MR kan brukes for å redusere strålebelastningen. Det er ikke indikasjon for å gjøre oktreotidscintigrafi eller 68Gallium-PET og analyse av 5-HIAA i urinen (Se kap. «Utredning») rutinemessig. Chromogranin A i blodet kan følges ved kontrollene.

Nevroendokrine svulster, Grad 1 og 2: Kontroller hver 3.-6. måned dersom under behandling med cytostatika, everolimus eller sunitinib. Ved stabil sykdom kan intervallene økes til hver 6. måned. Dersom under behandling med somatostatinanalog eller interferon kontroll hver 6. måned, økende til hver 9.-18. måned ved stabil sykdom.

Nevroendokrine carcinomer, Grad 3: Hver 3.-6. måned.

Kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, helsetilstand og behandlingsalternativer ved vekst av svulstene.

Vi fraråder å bruke blodprøven chromogranin A i oppfølging da den ofte er forhøyet uten at det har tilkommet svulstvev og følgelig gir lite nytteverdi utover det man får fra røntgenundersøkelser.

Fant du det du lette etter?