Alkohol og rusmidler

Temaside for statistikk, fakta og rapporter om alkohol og andre rusmidler.

Nyheter om temaet

 • 09.08.2016
  En av tre akuttinlagte var påvirket av rusmidler

  En av tre pasienter som ble innlagt på akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus på grunn av skader, var påvirket av rusmidler på skadetidspunktet. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

 • 05.02.2016
  En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste fire år

  Rusmiddelbruk på arbeidsplassen forekommer sjelden. Men 25 prosent av deltakerne i en ny studie fra Folkehelseinstituttet rapporterer om bakrus eller sløvhet på jobben i løpet av siste år, som følge av drikking dagen før.

Artikler om temaet

 • Alkoholpromille - eksempler på beregning

  Såkalt «Promille» beregnes ut fra om du er mann eller kvinne, hvor mye du har drukket og hvor lang tid det har gått siden siste alkoholinntak.

 • Om alkoholmetabolittene etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS)

  Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) er omdannelsesprodukter (metabolitter) som dannes når alkohol brytes ned i kroppen. Det er en svært liten del av inntatt alkohol, under 0,1 %, som blir til EtG og EtS.

 • Alkohol - fakta om forbrenning av alkohol (etanol) i kroppen

  Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Inntak av større mengder gir derimot rusvirkninger, fulgt av økt risiko for uhell, skader og ulykker. Alkohol kan også påvirke effekten av en rekke legemidler og...

 • Virkninger av alkohol på sentralnervesystemet og kroppen forøvrig

  Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur, men alkohol kan være skadelig for mange av kroppens organer og kan føre til avhengighet. For gravide finnes det ingen sikre nedre grenser for alkoholbruk, selv små mengder alkohol kan skade fosteret.

 • Bakrus fra alkohol

  Det mest effektive i forhold til bakrus dagen derpåer bruk av vanlig sunn fornuft. Noen tiltak er effektive, mens andre har liten eller ingen virkning.

 • Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge

  Avdeling for rettsmedisinske fag har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet undersøkt forekomst av rusmiddel- og legemiddelbruk samt tobakksbruk blant arbeidstakere i Norge og vurdert hvordan slik bruk påvirker arbeidet med tanke på...

 • Avhengighet - faktaark

  Både rusmidler, enkelte medikamenter og andre kjemiske stoffer som for eksempel nikotin kan skape avhengighet. Avhengighet griper inn i grunnleggende hjernefunksjoner.

 • Trafikkulykker og rusmidler

  Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker. Alkohol, narkotika og legemidler påvirker sentralnervesystemet og reduserer kjøreferdighetene.

 • Spyttprøver - påvisning av rusmidler og legemidler i spytt

  Mange legemidler og rusmidler kan påvises i spytt. Testen kan tas av ikke-helsepersonell og tar kun noen få minutter å utføre. Det kan benyttes hurtigtester for ja/nei-svar på stedet. Disse kan imidlertid gi falske positive og falske negati...

 • Håranalyser

  For å påvise inntak av rusgivende stoffer brukes håranalyser i økende grad som et supplement til analyser av blod og urin. En av grunnene til dette er den lange påvisningstiden, det vil si hvor lenge etter inntak det er mulig å påvise et stoff.

 • Trafikkfarlige legemidler

  Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker sentralnervesystemet og dermed dine ferdigheter som sjåfør. Tar du flere legemidler sammen, eller legemidler sammen med alkohol, kan disse forsterke hverandres v...

 • Hvor lenge etter inntak er stoffene i kroppen?

  Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget i 2012 innførte "promillegrenser" også for flere legemidler.

 • Spørsmål og svar om rusmiddelgrenser i trafikken

 • Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken

  Det er fastsatt grenser for hvor mye legemidler eller narkotika man kan ha i blodet når man kjører bil. Straffbarhetsgrenser er innført for 28 legemidler og rusmidler i tillegg til alkohol. Midlene omfatter blant annet beroligende midler, s...

 • Rusmidler og avhengighet

  Avdeling rettsmedisinske fag gjør analyser av rusmidler og medikamenter i biologiske prøver, og forsker på rusmiddelvirkninger, mekanismer for avhengighet, rus og trafikk, samt rus og psykisk helse.

Fant du det du lette etter?