HELSENORGE

Gradering av håndskjelett

Den andre metoden som brukes i BioAlder-verktøyet er gradering av modningen i håndskjelett/håndrot. Her brukes et rammeverk kalt Greulich & Pyle-atlaset som ble utarbeidet i Ohio, USA på 1930-tallet. 

Foto: Shutterstock

​I atlaset er det samlet røntgenbilder av totalt 100 barn som er rangert per alder fra minst til mest moden og skilt på jenter og gutter. Etterpå valgte forfatterne ut ett bilde som de synes representerte hver alder spesielt godt og kalte det for en sentral tendens for den alderen eller en skjelettalder. 

Senere er disse bildene som representerer hver alder, eller hvert skjelettstadium, blitt brukt i barnemedisinen til å se hvorvidt barn som blir tatt røntgenbilde av har en vekst eller skjelettutvikling som avviker fra normalen for den alderen. 

Skjelettutviklingen for hånd er vist å korrelere meget godt med kronologisk alder på gruppenivå opp til skjelettet er ferdig utviklet. Denne kunnskapen benytter vi oss av når vi bruker skjelettstadiene inn i vårt statistiske prediksjonsverktøy - BioAlder.

Under graderingen av håndrøntgen som brukes i BioAlder vurderer radiologen hvilket av skjelettstadiene som ligner mest på røntgenbildet til den som skal aldersfastsettes. Skjelettstadiumet vurderes av to ulike radiologer og det endelige stadiet settes inn i modellen. ​​BioAlder tar den vurderte skjelettalderen/skjelettstadiet fra Greulich & Pyle-atlaset og knytter dette opp til et stort datamateriale for å kunne anslå et aldersintervall.

​​Mer om hvordan dataene fra ulike studier på håndrøntgen er brukt i BioAlder kan du lese om i BioAlder-manualen.

     ​

Fant du det du lette etter?