HELSENORGE

Samarbeid med andre aktører

Gruppa har flere samarbeid med både internasjonale forskningsmiljøer, blant annet i Libanon, Sør-Afrika og Tyrkia.


  

Foto: OUS

​I tillegg samarbeider faggruppa med andre miljøer på Oslo Universitetssykehus, blant annet radiologer, og på Odontologisk institutt på UiO. ​
Tidligere har gruppa også samarbeidet med Kunnskapssenteret på FHI for utarbeiding av flere kunnskapsoppsummeringer på ulike metoder for biologisk aldersvurdering. Disse kan du finne under nyttige lenker​ på denne hjemmesiden.


Fant du det du lette etter?