Dødsstedsundersøkelser

Temaside om dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød (0 til og med 3 år). Formålet med tilbudet er å få sikrere informasjon om hvorfor barnet døde.

Vakttelefoner ved plutselig barnedødsfall

Rettsmedisiner kan kontaktes av helsepersonell i forbindelse med frivillig dødsstedsundersøkelse ved brå og uventet død hos barn i alderen 0 til og med 3 år.
Tlf: 469 13 734 (Rettsmedisiner)
Tlf: 941 32 957 (Koordinator for dødstedsundersøkelser)

Kontaktpersoner

Torleiv Ole Rognum, professor. Telefon: 21 07 76 82. Mobil: 92 63 75 07.
Lillian Bøylestad, koordinator. Telefon: 21 07 83 15. Mobil: 90 92 06 77.

 • Dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød

  I Norge er det hvert år om lag 35 barn i alderen 0 til og med 3 år som dør brått og uventet, av ukjent dødsårsak. Helsetjenesten har da plikt til å tilby barnets foresatte en dødsstedsundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er å avkl...

 • Informasjon til foresatte om dødsstedsundersøkelser

  Ved brå og uventet død kan det noen ganger være vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. For at både foreldre og helsepersonell skal få sikrere informasjon om hva som var årsaken til at barnet døde, skal helsetjenesten ved brå og uven...

 • Informasjon til helsepersonell om dødsstedsundersøkelser

  Regjeringen har vedtatt å innføre dødsstedsundersøkelser som et frivillig helsetilbud i alle tilfeller der barn i alderen 0 til og med 3 år dør plutselig og uventet. Det er en plikt for helsetjenesten å gi et slikt tilbud.

 • Dødsstedsundersøkelse - helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød. Rapport 2015.

  Trettifem barn under fire år dør plutselig og uventet i Norge hvert år. Disse dødsfallene representerer en stor utfordring for helsetjeneste, politi og rettsmedisin. Rapporten presenterer dagens ordning med frivillig dødsstedsundersøkelse i...