Dødsstedsundersøkelser

Temaside om dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød (0 til og med 3 år). Formålet med tilbudet er å få sikrere informasjon om hvorfor barnet døde.

Vakttelefoner ved plutselig barnedødsfall

Rettsmedisiner kan kontaktes av helsepersonell i forbindelse med frivillig dødsstedsundersøkelse ved brå og uventet død hos barn i alderen 0 til og med 3 år.
Tlf: 469 13 734 (Rettsmedisiner)
Tlf: 941 32 957 (Koordinator for dødstedsundersøkelser)

Kontaktpersoner

Torleiv Ole Rognum, professor. Telefon: 21 07 76 82. Mobil: 92 63 75 07.
Lars Danielsen, koordinator. Telefon: 23013114.  Mobil: 48208617

 • Dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød

  I Norge er det hvert år om lag 35 barn i alderen 0 til og med 3 år som dør brått og uventet, av ukjent dødsårsak. Helsetjenesten har da plikt til å tilby barnets foresatte en dødsstedsundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er å avkl...

 • Informasjon til foresatte om dødsstedsundersøkelser

  Ved brå og uventet død kan det noen ganger være vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. For at både foreldre og helsepersonell skal få sikrere informasjon om hva som var årsaken til at barnet døde, skal helsetjenesten ved brå og uven...

 • Informasjon til helsepersonell om dødsstedsundersøkelser

  Regjeringen har vedtatt å innføre dødsstedsundersøkelser som et frivillig helsetilbud i alle tilfeller der barn i alderen 0 til og med 3 år dør plutselig og uventet. Det er en plikt for helsetjenesten å gi et slikt tilbud.

 • Dødsstedsundersøkelse - helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød. Rapport 2015.

  Trettifem barn under fire år dør plutselig og uventet i Norge hvert år. Disse dødsfallene representerer en stor utfordring for helsetjeneste, politi og rettsmedisin. Rapporten presenterer dagens ordning med frivillig dødsstedsundersøkelse i...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.