HELSENORGE

Bestillingsskjema - kimerismeutredning

Utfylte skjemaer sendes til:
Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Utfylte skjemaer for kimerismeutredning hos benmargstransplanterte pasienter sendes sammen med EDTA-blodprøve (2-3 ml) til postadressen.

Ved dørleveranse er adressen Gaustadalléen 30, 4. etg.

lenke til pdf
 Skjema: Referanseprøve før benmargstransplantasjon (pdf)

lenke til pdf
 Skjema: Kontroll kimerismestatus (pdf)

Fant du det du lette etter?