HELSENORGE
Y-kromosomanalyse

Y-profil

Y-kromosomet nedarves samlet og tilnærmet uforandret fra far til sønn i generasjoner. Ved seksjonen undersøkers 25 genetiske markører på Y-kromosomet som tilsammen utgjør en manns Y-kromosomprofil.

DNA-molekylene er organisert i 46 kromosomer, 23 arves fra mor og 23 fra far. Ett av parene bestemmer kjønn, de såkalte X- og Y-kromosomene. Kvinner har to X-kromosomer, menn har et X- og et Y-kromosom.

Dersom to menn har ulik Y-kromosomprofil, kan det konkluderes med at de to ikke har samme far. Dersom problemstillingen er hvorvidt de to er fjernere beslektet i mannlig linje, kan det konkluderes med at de to ikke har en felles stamfar.

Dersom to menn har identisk Y-kromosomprofil, vil analysen støtte en påstand om at de to har samme far eller en felles stamfar. Bevisverdien vil avhenge av befolkningshyppigheten av den aktuelle profilen - som vil kunne variere mellom 0,3% og 0,43% (basert på norsk frekvensdatabase).

​​ 

Når kan en analyse av Y-kromosomet være aktuelt?

Slektsgransking

Y-profilen kan gi indikasjoner på hvorvidt to eller flere menn tilhører samme såkalte Y-linje.

Slektskapsutredninger

En analyse av Y-kromosomet kan benyttes som tilleggsanalyser i utredninger av farskap for en gutt der mulig far ikke er tilgjengelig for analyse. Det vil da være aktuelt å analysere mannens nære slektninger, som for eksempel farfar, andre sønner, brødre eller fettere på farssiden.  

Søskenutredninger

En analyse av Y-kromosomet kan benyttes som tilleggsanalyser i de tilfellene der to menn ønsker å bevise at de er søsken med samme far.

Fant du det du lette etter?