HELSENORGE

Informasjon til samarbeidspartnere

Praktisk informasjon til samarbeidspartnere.

Foto: OUS

Informasjon til begravelsesbyråer

Levering av avdøde til rettsmedisinsk obduksjon

Vår åpningstid er fra kl. 07.00-14.30, men levering av avdøde kan skje hele døgnet. Ved ankomst utenfor åpningstiden må Rikshospitalets vaktsentral kontaktes på telefon 23 07 46 70. Levering skal alltid skje til obduksjonssalen på Rikshospitalet.

Sjekkliste ved levering

  • Kroppen skal være innpakket (tett likpose), og innpakkningen må være uten skader og tilsøling. Dersom dette ikke er i orden kan det påløpe en kostnad på kr. 3000,- grunnet ekstra materialbruk.
  • En fotlapp med personalia/henteadresse festes i fotenden på utsiden av innpakkningen. Fotenden skal plasseres nærmest håndtaket på trallen.
  • Skjemaet «Avdøde innbrakt til rettsmedisin» fylles ut. Utenom åpningstid legges skjemaet i postkassen merket "rettsmedisin".
  • Eventuelle verdisaker legges i verdisakspose, merket med samme informasjon som skjemaet. Verdisaksposen legges i drop-safe.

 Frigivelser

Før utlevering kan skje må det foreligge en skriftlig frigivelse fra oppdragsgiver (politidistriktet). Spørsmål om frigivelser kan rettes til seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin.

Henting av avdøde etter rettsmedisinsk obduksjon

Henting gjøres mellom kl. 09.00-14.00 og må avtales med obduksjonstekniker på tlf. 23013210. Tlf. åpningstid er fra kl. 08.30-14.30.

Avdøde leveres ut på båre, det tilrådes å være to ved henting. Hvis ikke annet blir opplyst er hentestedet obduksjonssalen på Rikshospitalet.

Ved høyt belegg på kjølerommet, eller hvis avdødes dødssted var innenfor Oslo kommune, vil kroppen automatisk bli overført til Avdeling for patologi. NB! For kropper overført til Ullevål sykehus, må dokumenter og eiendeler likevel hentes på Rikshospitalet.

Syning

Syning skjer hovedsaklig etter obduksjonen. Kun ved helt spesielle tilfeller skjer syning før obduksjonen og må da være godkjent av oppdragsgiver (politiet). Syning skjer unntaksvis på Rikshospitalet da det ikke er mulighet for nedlegg i kiste. Prestetjenesten bes ta kontakt med vakthavende obuksjonstekniker vedr. avtale om syning.

Syning og kistenedleggelse

Det er mulig å avtale stell og kistenedleggelse hos prestetjenesten​ på Ullevål sykehus. ​

Fant du det du lette etter?