HELSENORGE

Informasjon til samarbeidspartnere

Informasjon til begarvelsesbyråer og andre samarbeidspartnere.

Bilde av helsearbeidere som går og snakker
Foto: OUS

Praktisk informasjon til begravelsesbyråer

Levering av avdøde til rettsmedisinsk obduksjon

Vår åpningstid er fra kl. 07.00-14.30, men levering av avdøde kan skje hele døgnet. Ved ankomst utenfor åpningstiden må Rikshospitalets vaktsentral kontaktes på telefon 23 07 46 70. Levering skal alltid skje til obduksjonssalen på Rikshospitalet.

Sjekkliste ved levering

  • Kroppen skal være innpakket (tett likpose), og innpakkningen må være uten skader og tilsøling. Dersom dette ikke er i orden kan det påløpe en kostnad på kr. 3000,- grunnet ekstra materialbruk.
  • En fotlapp med personalia/henteadresse festes i fotenden på utsiden av innpakkningen. Fotenden skal plasseres nærmest håndtaket på trallen.
  • Skjemaet «Avdøde innbrakt til rettsmedisin» fylles ut. Utenom åpningstid legges skjemaet i postkassen merket "rettsmedisin".
  • Eventuelle verdisaker legges i verdisakspose, merket med samme informasjon som skjemaet. Verdisaksposen legges i drop-safe.

 Frigivelser

Før utlevering kan skje må det foreligge en skriftlig frigivelse fra oppdragsgiver (politidistriktet). Spørsmål om frigivelser kan rettes til seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin.

Henting av avdøde etter rettsmedisinsk obduksjon

Henting gjøres mellom kl. 09.00-14.00 og må avtales med obduksjonstekniker på tlf. 23013210. Tlf. åpningstid er fra kl. 08.30-14.30.

Avdøde leveres ut på båre, det tilrådes å være to ved henting. Hvis ikke annet blir opplyst er hentestedet obduksjonssalen på Rikshospitalet.

Ved høyt belegg på kjølerommet, eller hvis avdødes dødssted var innenfor Oslo kommune, vil kroppen automatisk bli overført til Avdeling for patologi. NB! For kropper overført til Ullevål sykehus, må dokumenter og eiendeler likevel hentes på Rikshospitalet.

Syning

Syning skjer hovedsaklig etter obduksjonen. Kun ved helt spesielle tilfeller skjer syning før obduksjonen og må da være godkjent av oppdragsgiver (politiet). Syning skjer unntaksvis på Rikshospitalet da det ikke er mulighet for nedlegg i kiste. Prestetjenesten bes ta kontakt med vakthavende obuksjonstekniker vedr. avtale om syning. Det er mulig å avtale stell og kistenedleggelse hos prestetjenesten​ på Ullevål sykehus. 

​Digital melding av dødsfall i Norge og utlandet

​​Elektronisk legeerklæring om dødsfall

Elektronisk legeerklæring om dødsfall meldes til folkeregisteret av rettsmedisineren. Dersom dødsfallet allerede er meldt elektronisk av sykehus eller annen lege, vil dette være gjeldende dersom det stemmer overens med rettsmedisinerens konkluderte dødsdato.

​Når dødsfallet er registrert i folkeregisteret vil tingretten basert på avdødes bostedskommune eller kommunen der dødsfallet sjedde (ved manglende registrert bostedsadresse i Norge) behandle omstendigheten. 

Dersom avdøde skal transporteres ut av landet

Tingretten kan utstede såkalt «melding om dødsfall», basert på de innmeldte opplysningene fra rettsmedisineren, men uten dødsårsak. «Melding om dødsfall» er tilstrekkelig i de fleste saker ved uttransportering. Det er kun tingretten basert på avdødes bostedskommune eller der dødsfallet skjedde, som kan utstede dokumentet.

​Notarialbekreftelse av dokumenter

Ved uttransportering kreves det alltid notarialbekreftelse uavhengig av type dokument. Tingrettene ønsker at det bestilles time for utstedelse av «melding om dødsfall» og notarialbekreftelse. Gå inn på linkene for mer informasjon.

Finn domstol | Norges domstoler

Oslo tingrett | Norges domstoler

Online timebestilling for Notarius Publicus Oslo (makeplans.no)

​Dersom ytterligere dokumentasjon kreves

Den enkelte lands ambassade har informasjon om dokumentasjon som kreves ved uttransportering til utlandet. ​​Ved behov for ytterligere dokumentasjon, kan følgende dokumenter utstedes og hentes hos Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

- Legeerklæring om dødsfall utstedt av rettsmedisiner

- Smitteattest 

​Information in English

Delivery of the deceased for forensic autopsy

​​​Our opening hours are from 07.00-14.30. When arriving outside opening hours, Rikshospitalet's call center must be contacted by telephone 23 07 46 70​​. Delivery must always take place at ​the forensic department at Rikshospitalet.

​The body must be wrapped in a body bag, and the wrapping must be free of damage and contamination, and with a foot tag attached on the outside of the packaging​​.​

​​The form "Avdøde innbrakt til rettsmedisin​" must be filled out. Outside opening hours, the form is placed in the mailbox marked "rettsmedisin". Any valuables are placed in a valuables bag and marked with the same information as the form. The valuables bag is placed in the drop-safe.​

​​​Pick-up of the deceased after a forensic autopsy​

​Pick-up is between 09.00-14.00 and must be arranged with the autopsy technician by telephone 23 01 32 10. Opening hours are from 08.30-14.30.​ ​The pick-up can only take place after a permission from the police district.

​​Electronic medical certificate of death​​

An electronic medical certificate of death is reported to Folkeregisteret (population register) by the forensic pathologist. 

When transporting the deceased abroad

​When transporting the deceased abroad, issued documents must be certified by a notary public. Getting a document notarized, means having a notary attest to the validity of the document or a signature. Issuance of documents and notarization can be done by all district courts.​

​The district courts want an appointment to be made for the notarization and the issuance of documents. Click on the links below for more information.

Finn domstol | Norges domstoler

Oslo tingrett | Norges domstoler

Online booking for Notarius Publicus Oslo (makeplans.no)

If further documentation is required, the following documents can be issued at Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin:​

- ​Medical certificate of death ​issued by a forensic pathologist

Certificate of disease


 

​​

Fant du det du lette etter?