HELSENORGE

Pårørendeinformasjon

Her finner du pårørendeinformasjon i forbindelse med rettsmedisinske obduksjoner, kontaktinformasjon til politidistriktene, samt generell informasjon etter endt obduksjon.

Bilde av en hender som trøster hverandre
Foto: Apeland/Katrine Lunke

​Pårørende skal så vidt det er mulig informeres av politiet om at en rettsmedisinsk obduksjon vil bli foretatt, men rettsmedisinske obduksjoner avgjøres av politiet og krever ikke samtykke fra pårørende. Dersom pårørende har spørsmål i forbindelse med en rettsmedisinsk obduksjon, må henvendelsen gå til politiet og politiets pårørendekontakter. Rettsmedisinere jobber kun på oppdrag fra politiet, og det er derfor politi og påtalemyndighet som må ha den direkte dialogen med pårørende.

Kontaktinformasjon til politidsitriktene finner du her:

​​Oslo politidistrikt: Tlf. 22 66 99 41, telefontid kl. 09.00-15.00

Øst politidistrikt: Tlf: 64 99 30 00 / fsi.ost@politiet.no

Sør-Øst politidistrikt: fsi-sor-ost@politiet.no

Agder politidistrikt: Tlf. 38 13 64 91/ agder.fsi@politiet.no​

Innlandet politidistrikt: post.innlandet@politiet.no​ 

Informasjonsskriv til pårørende etter en rettsmedisinsk obduksjon

​​Avdelingen gir forøvrig ut rutinemessig informasjonsskriv til pårørende etter endt obduksjon. Nedenfor finner du link til  informasjonsskrivene på norsk og engelsk:

​​​Informasjonsskriv til pårørende etter en rettsmedisinsk obduksjon​

Den norske patologiforening har også utviklet en generell informasjonsbrosjyre om obduksjon, den finner du her:  Den siste legeundersøkelsen - Orientering til pårørende 

​​​​Når kan man forvente svar og hvem får vite resultatet av obduksjonen? ​

Det tar vanligvis 3-4 måneder før alle analyser som er nødvendige for å kunne fastslå sikker dødsårsak er ferdige. Først da vil rettsmedisinseren kunne ferdigstille en endelig obduksjonsrapport. Ved rettsmedisinske obduksjoner blir resultatet av obduksjonen sendt til oppdragsgiver, som er politiet. Politiet styrer informasjonen deretter, og avgjør hvem som ellers kan få vite hva som ble funnet ved obduksjonen. Politiet og pårørendekontakter hos politiet vil ha den direkte dialogen med de berørte partene. Opplysning om dødsårsaken sendes også til Dødsårsaksregisteret. ​​Fant du det du lette etter?