HELSENORGE

Status fra rettspatologi og klinisk rettsmedisin

I fjor gjennomførte seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin et svært høyt antall rettsmedisinske obduksjoner, mye høyere enn forventet. Antall obduksjoner har økt markant de siste årene. 

Foto: OUS

Oversikten nedenfor viser de siste års utvikling i antall saker for rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Tallene viser at det har vært en betydelig økning av rettsmedisinske obduksjoner, spesielt de siste årene. På grunn av økt oppdragsmengde av rettsmedisinske obduksjoner, har vi ikke kunnet ekspedere alle forespørsler om sakkyndig uttalelser i voldssaker. Flere av disse har blitt håndtert av andre rettsmedisinske fagmiljøer.

Vi prioriterer undersøkelser av mennesker, både levende og døde. Antall klinisk rettsmedisinske undersøkelser har likevel gått noe ned og vi antar at pandemi-tiltak har spilt inn på denne delen av statistikken.

Oppdrag prioriteres i samarbeid med oppdragsgiver og vi mottar og fordeler arbeid fortløpende. Svartid på endelig rapport i det enkelte oppdrag kan i mange tilfeller bli lengre enn normalt på grunn av ressurssituasjonen. Forventet svartid på ulike oppdrag kommuniseres direkte til oppdragsgiver.

Det planlegges omfattende oppussing av obduksjonssalen og drift av obduksjonsvirksomheten vil da midlertidig bli flyttet til annet sted enn Rikshospitalet. Tidsrom for oppussing er ikke endelig fastsatt.

Antall oppdrag per år
​​​

​2016
2017​​2018
2019​2020​2021​2022​
​Obduksjoner
1021​​974
​1145
​1147
​1214
​1328
​1388
​Sakkyndige uttalelser
​65
​69
​42
93​​81
​78
​63
​Kliniske undersøkelser
​47
​59
​43
41​​36
26​28​
​Åstedsundersøkelser
​6
​7
​4
​2
​6
3​​6
​Rekonstruksjoner
4​7​3​1​​2
​4
​1
​Likskue (us av benrester mm)
​4
​2
​2
​3
​0
​5
​4
​Totalt antall oppdrag
​1147
​1118
​1239
​1287
​1339
​1444
​1490Fant du det du lette etter?