HELSENORGE
Medisiner og en hammer til bruk i retten

Rettstoksikologi

Rettstoksikologi er læren om rusmidler, legemidler og giftstoffers skadelige virkninger og omsetting i menneskekroppen, der disse kan få rettslige eller tilsvarende konsekvenser. Vi utfører analyser og fortolker prøvesvar av rusmidler, legemidler og gifter i biologisk materiale hovedsaklig til bruk i rettslig eller sanksjonær sammenheng. Vi utfører sakkyndige oppdrag i saker som omhandler bruk av rus og rusadferd. Våre oppdragsgivere er hovedsaklig innenfor statlig og privat næringsliv. 
Foto: Shutterstock


Fant du det du lette etter?