HELSENORGE

Klagebehanding

Klager på resultat og fortolkning av rettstoksikologiske analyser

Vår tjenester er akkrediterte og vi har et dokumentert kvalitetssystem.

 

Akkreditering omfatter definerte krav til den analytiske virksomheten og fortolkning, samt systemer som ivaretar den øvrige delen av driften. Herunder har man et system for avviks- og klagehåndtering. Oppdragsgiver skal være sikker på at feil som oppdages, umiddelbart blir bedømt og nødvendige korreksjoner utført, og at eventuelt nytt svar meddeles. Tilbakemeldinger angående feil eller mangler ved våre tjenester, store eller små, er viktige for at vi skal kunne yte best mulig service til våre oppdragsgivere.

 

Alle klager som kommer til seksjonen behandles og besvares i henhold til vårt interne kvalitetssystem. Klager bes rettet skriftlig til rettstoks@ous-hf.no eller brev adressert til seksjon for rettstoksikologisk fortolkning.

Alle klager må rettes via den oppdragsgiver som har rekvirert analysen (politi, kriminalomsorg, sosialetat ol.). Mottatte klager skal behandles innen 3 uker.  

Fant du det du lette etter?