HELSENORGE

Prøvetakingsinstrukser rettstoksikologi

Informasjon om prøvetakingsinstrukser.

Bilder av prøver på små plastflasker
Foto: OUS

Prøvetaking og forsendelsesinstr​​ukser

Forsendelsesinstruks av biologisk materiale

Prøvetakingsinstruksene ligger også vedlagt i hver forsendelse med prøvetakingsutstyr.
I noen sakskategorier finnes det ikke noe standard analyseprogram. Der blir alle analyser bestemt av rekvirenten ut fra en egen vurdering av den enkelte sak.​

​Prøvetakingsinstrukser

M​edisinske saker​

Prøvetakingsinstruks blod og urinPrøvetakingsinstruks hårprøverPrøvetakingsinstruks spyttprøverPrøvetakingsinstruks overgrepssakerPrøvetakingsinstruks urin

Poli​​t​​iet

Prøvetakingsinstruks politi

O​​bduksjons​​​saker

Prøvetakingsinstruks obduksjonPrøvetakingsinstruks hårprøver

Krimin​​​alomsorgen

Prøvetakingsinstruks urin- KrimianlomsorgPrøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)

Forsvaret

Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)Prøvetakingsinstruks urin

Yrkesliv/sosialmedisin

Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)Prøvetakingsinstruks hårprøverPrøvetakingsinstruks urin Rusmiddelkontroll – blod

​O​lje/rederi

Prøvetakingsinstruks urin - olje/rederiInstructions for sampling

 

Fant du det du lette etter?