HELSENORGE

Prøvetakingsinstrukser rettstoksikologi

Informasjon om prøvetakingsinstrukser

Foto: OUS

Prøvetaking og forsendelsesinstrukser

Forsendelsesinstruks av biologisk materiale

Prøvetakingsinstrukser medisinske saker

Prøvetakingsinstruks blod og urin

Prøvetakingsinstruks hårprøver

Prøvetakingsinstruks spyttprøver

Prøvetakingsinstruks overgrepssaker

Prøvetakingsinstruks urin

Prøvetakingsinstruks fra politiet

Prøvetakingsinstruks politi

Prøvetakingsinstrukser for obduksjonssaker

Prøvetakingsinstruks obduksjon

Prøvetakingsinstruks hårprøver

Prøvetakingsinstrukser for kriminalomsorgen

Prøvetakingsinstruks urin- Krimianlomsorg

Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)

Prøvetakingsinstrukser for forsvaret

Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)

Prøvetakingsinstruks urin

Prøvetakingsinstruker for yrkesliv/sosialmedisin

Prøvetakingsinstruks spytt - sanksjonære prøver (SAFF)

Prøvetakingsinstruks hårprøver

Prøvetakingsinstruks urin

Rusmiddelkontroll – blod

Prøvetakingsinstrukser for olje/rederi

Prøvetakingsinstruks urin - olje/rederi

Instructions for sampling

Prøvetakingsinstruksene ligger også vedlagt i hver forsendelse med prøvetakingsutstyr.
I noen sakskategorier finnes det ikke noe standard analyseprogram. Der blir alle analyser bestemt av rekvirenten ut fra en egen vurdering av den enkelte sak.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Fant du det du lette etter?