HELSENORGE

Alkohol og helse

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge. Et stort flertall av den norske befolkningen drikker alkohol, til tross for negative helseeffekter. Alkohol er relatert til over 200 ulike sykdommer og tilstander, og er en av de viktigste medvirkende risikofaktorene for sykdom, skade og for tidlig død. Eldre drikker mer alkohol nå enn før, selv ved relativt lave nivåer kan eldre være sårbare på grunn av aldersrelaterte fysiologiske endringer. Alkohol kan påvirke alle kroppens organer og er klassifisert som et kreftfremkallende stoff. Økt risiko for kreft har vært assosiert med både lavt og høyt alkoholforbruk.

Bilde av en dame med flaske
Foto: Shutterstock

I et forebyggende helseperspektiv er det nyttig å kunne identifisere pasienter med risikofylt alkoholbruk, uten at man nødvendigvis oppfyller kriteriene for en avhengighetsdiagnose. Det har vist seg at et høyt forbruk av alkohol både øker risikoen for komplikasjoner og forstyrrer behandlingsforløpet. For å bedre forstå utbredelsen av alkohol blant pasienter, og helsemessige konsekvenser av et høyt inntak, har vi utført flere forskningsprosjekter på alkohol.

Seksjonen studerer helsekonsekvenser av alkoholbruk, hovedsakelig blant innlagte skade- og medisinsk syke pasienter. For å identifisere alkoholbruk brukes en kortversjon av «Alcohol use Disorder Identification Test Consumption» (AUDIT-C) og PEth, en alkoholbiomarkør, måles i blodprøver. I tillegg studerer vi effekten av skreddersydd behandling, barrierer mot å adressere alkoholbruk og vi jobber med å forbedre alkoholinformasjonen til både pasienter og helsepersonell.

 

Fant du det du lette etter?