HELSENORGE

Eksternt kildemateriale

Ekspertsykehuset

Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker tilhører Avdeling for rettsmedisinske fag som er plassert under Oslo universitetssykehus. Sykehuset har en blogg som presenterer de ulike ekspertisene ved sykehuset. Seksjonen har bidratt med to artikler som er publisert her:

Viten

Viten er en nettside som tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag for ungdomstrinn og videregående skole. Siden startet som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet. Den drives nå av Naturfagsenteret. Her kan du lese om DNA i kriminalsaker: 

Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som angår bioteknologi. De er oppnevnt av regjeringen og skal bidra med informasjon til publikum og forvaltning:

Bilde av laboratorieutstyr

Foto: Scanpix

Fant du det du lette etter?