HELSENORGE

Styringsdokumenter

Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker baserer sin virksomhet på internasjonale anbefalinger, blant annet gjennom assosierte medlemskap i DNA-arbeidsgruppen til The European Network of Forensic Science Institute (ENFSI). Ansatte ved seksjonen er også medlemmer i Internasjonal Society for Forensic Genetics (ISFG​). 

Seksjonen samarbeider ​nasjonalt med Rettsgenetisk senter i Tromsø (RGS UiT) og har utarbeidet en felles retningslinje om utførelse av rettsgenetiske undersøkelser (Retningslinje​)​


Bilde av laboratorieutstyr

Foto: Scanpix

Fant du det du lette etter?