HELSENORGE

Henvendelser

Telefon:

23 01 31 70


 

Åpningstider:

Mandag-fredag: 08:00-15:00


 

Epost:

biologiske-spor@ous-hf.no

Klagebehandling hos Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker

 

Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker er et akkreditert laboratorium og har gjennom dette et dokumentert kvalitetssystem

 

Akkreditering omfatter definerte krav til den analytiske virksomheten, samt systemer som ivaretar den øvrige delen av driften. Herunder har man et system for avviks-og klagehåndtering, og alle klager som kommer til seksjonen behandles og besvares i henhold til dette. Oppdragsgiver skal være sikker på at feil som oppdages, umiddelbart blir vurdert og nødvendige korreksjoner utført, og at klagen besvares.. Tilbakemeldinger angående feil, store eller små, eller andre former for misnøye bes rapportert til seksjonen. Disse kan formidles der det er naturlig; via telefon, e-post eller andre tjenlige kanaler.

Fant du det du lette etter?