HELSENORGE

Rapport

Innsendte dokumenter fra oppdragsgiver, dokumentasjon på gjennomførte undersøkelser og oppnådde resultater lagres i egne saksmapper tilknyttet den konkrete straffesaken. Denne omfatter en beskrivelse av mottatt materiale, de påfølgende undersøkelser, resultatene og konklusjoner. Alle rapporter er signert både av sakkyndig og saksbehandler.

Kopi av rapporten sendes i henhold til lov- og regelverk til Den rettsmedisinske kommisjon

Rapportene arkiveres etter arkivloven.

Bilde av laboratoriet

Scanpix
Fant du det du lette etter?