HELSENORGE

Rettsgenetikk

Rettsgenetikk er ett av flere rettsmedisinske fagfelt. Rettsmedisin er medisinsk kunnskap anvendt i rettslig sammenheng, og rettsmedisinsk sakkyndigvirksomhet er primært regulert av straffeprosesslovgivningen. 

Rettsgenetikk kan defineres som kunnskap om genetisk variasjon hos mennesket og hvordan slik variasjon kan benyttes til å belyse problemstillinger av sivil- og strafferettslig karakter. Tradisjonelt dreier det seg om å identifisere farskap eller annen familiær tilknytning (sivilrett), samt å karakterisere og identifisere biologiske spor (strafferett). Hensikten med rettsgenetisk arbeid i kriminalsaker er å bistå politiet og rettsvesenet med en best mulig undersøkelse av sikret materiale med hensyn til biologiske spor som i ettertid kan bidra til å belyse, eventuelt oppklare en kriminell handling. 


 

Fant du det du lette etter?