Ansatte ved Senter for sjeldne diagnoser

Vi er tverrfaglig sammensatt av leger, medisinsk genetikere, spesialsykepleiere, psykologer, pedagog, sosionomer, bioingeniør, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer m.fl. som gir råd om alle typer spørsmål knyttet til en av våre diagnoser.

Siden er under oppbygging.

Olve Moldestad

Stilling: Senterleder, Phd
Telefon: 23 07 53 36
E-post: olvmol@ous-hf.no 
 

Birgitte Bjerkely

Stilling: Assisterende senterleder, spesialsykepleier
Telefon: 23 07 53 53
E-post: birgitte.bjerkely@oslo-universitetssykehus.no

Line Merete Mediå

Stilling: Rådgiver, sykepleier, teamkoordinator
Telefon: 23 07 53 31
E-post: line.merete.media@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 1

Jeanette Ullmann Miller

Stilling: Rådgiver, fysioterapeut, teamkoordinator
Telefon: 23 07 53 54
E-post: jeanette.ullmann.miller@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2

foto av  Jeanette Ullmann Miller

Jeanette Ullman Miller

Synne Heivang

Stilling: Kursrådgiver, pedagog
Telefon: 23 07 53 41
E-post: synne.heivang@oslo-universitetssykehus.no

Kurs- og infoteam

Kristin J Billaud Feragen

Stilling: Forskningskoordinator, Phd
Telefon: 23 07 53 42
E-post: krifer@ous-hf.no

FoU-team (Forskning og utvikling)


Mona Stenrud

Stilling: Kontorleder, teamkoordinator
Telefon: 23 07 53 38
E-post: mona.stenrud@oslo-universitetssykehus.no

Kontorteam

Charlotte von der Lippe

Stilling: Rådgiver, overlege, spesialist i medisinsk genetikk, Phd-kand.
Telefon: 23 07 53 55
E-post: uxhelc@oslo-universitetssykehus.no

Se Charlotte von der Lippes publikasjoner i CRIstin

FoU-team

Heidi Glosli

Stilling: Overlege, barnelege, Phd
Telefon: 23 07 45 93
E-post: hglosli@ous-hf.no


Anne Undrum

Stilling: Rådgiver, spesialsykepleier
Telefon: 23 07 53 46
E-post: anne.undrum@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 1

Kristin Iversen

Stilling: Rådgiver, sykepleier, sosiolog
Telefon: 23 07 53 56
E-post: kristin.iversen@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2 og Utviklingsenheten


Gunvor A. Ruud

Stilling: Rådgiver, bioingeniør
Telefon: 23 07 53 59
E-post: gunvor.aslaksen.ruud@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2


Elisabeth Daae

Stilling: Rådgiver, master i pedagogisk psykologi
Telefon: 23 07 53 43
E-post: elisabeth.daae@oslo-universitetssykehus.no

FoU-team og Utviklingsenheten.

 

Mona Iren Hansen

Stilling: Sekretær
Telefon: 23 07 53 40 (Sentralbord)
E-post: mona.iren.hansen@oslo-universitetssykehus.no
Kontorteam


Marie Berdal

Stilling: Sekretær
Telefon: 23 07 53 44
E-post: Marie.Berdal@ous-hf.no

Kontorteam


Olga Solberg

Stilling: Rådgiver, sosionom
Telefon: 23 07 53 47
E-post: olga.solberg@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2
 

Henrik Wigestrand

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver, Cand philol
Telefon: 926 87 999
E-post: henwig@ous-hf.no

Kurs- og infoteam


Fant du det du lette etter?