Ansatte ved Senter for sjeldne diagnoser

Vi er tverrfaglig sammensatt av leger, medisinsk genetikere, spesialsykepleiere, psykologer, pedagog, sosionomer, bioingeniør, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, kommunikasjonsrådgivere m.fl. som gir råd om alle typer spørsmål knyttet til en av våre diagnoser.

Administrasjonen

Olve Moldestad: Senterleder, ph.d.  

Telefon: 23 07 53 36
E-post: olvmol@ous-hf.no 
 Foto av Olve Moldestad

Birgitte Bjerkely: Assisterende senterleder, spesialsykepleier

Telefon: 23 07 53 53
E-post: birgitte.bjerkely@oslo-universitetssykehus.no

Foto av Birgitte Bjerkely

Mona Stenrud:  Kontorleder   

Kontorteam
Telefon: 23 07 53 38
E-post: mona.stenrud@oslo-universitetssykehus.no

Foto av Mona Stenrud

Mona Iren Hansen: Sekretær 

Telefon: 23 07 53 40 (Sentralbord)
E-post: mona.iren.hansen@oslo-universitetssykehus.no    

Foto av Mona Iren Hansen 

Marie Berdal: Helsesekretær

marie.berdal@ous-hf.no

Foto av Marie Berdal  


 

Diagnoseteam 1

Mina Susanne Weedon-Fekjær: Rådgiver, klinisk ernæringsfysiolog, ph.d.

minwee@ous-hf.no


 Foto av Mina Susanne Weedon-Fekjær

Heidi Glosli:  Overlege, barnelege, ph.d.   

Telefon: 23 07 45 93
E-post: hglosli@ous-hf.no    

Foto Heidi Glosli 

Synne Hole: Rådgiver, sykepleier

shole@ous-hf.no

Foto av Synne Hole 

Ane Halbrendt: Rådgiver, sykepleier

uxhnea@ous-hf.no


 Foto av Ane Halbrendt

Siri Grønhaug: Rådgiver, sykepleier

siri.gronhaug@oslo-universitetssykehus.no


 Siri Grønhaug - foto

Ane Moe Holme: Lege, ph.d.

Tlf: 230 75 348
E-post: sbhmoa@ous-hf.no

Foto av Anne Moe 

Kristin Iversen: Rådgiver, sykepleier, sosiolog    

Telefon: 23 07 53 56
E-post: kristin.iversen@oslo-universitetssykehus.no

Foto av Kristin Iversen

Shahrzad Arfra

shaarf@ous-hf.no

Mai Sasaki Aanensen Fraz

E-post: maiaa@ous-hf.no

Ansatt ved SSD 

 

Diagnoseteam 2

Jeanette Ullmann Miller: Rådgiver, fysioterapeut

Telefon: 23 07 53 54
E-post: jeanette.ullmann.miller@oslo-universitetssykehus.no

Bilde av  Jeanette Ullmann Miller 

Sonia Khalid: Rådgiver, tannlege 

sonik@ous-hf.no

Foto av Sonia Khalid 

Kaja Konstanse Skjefstad: Rådgiver, lege, ph.d.

kakskj@ous-hf.no


 Foto av Kaja Konstanse Skjefstad

Elisabeth Daae: Rådgiver, master i pedagogisk psykologi

Telefon: 23 07 53 43
E-post: elisabeth.daae@oslo-universitetssykehus.no

 Foto av Elisabeth Daae

Solrun Sigurdardottir: Psyolog, ph.d.

sosigu@ous-hf.no


 Foto av Solrun Sigurdardottir:

Gunvor A. Ruud: Rådgiver, bioingeniør

Telefon: 23 07 53 59
E-post: gunvor.aslaksen.ruud@oslo-universitetssykehus.no

    Foto av Gunvor A. Ruud

 

Diagnoseteam 3

Kristin J Billaud Feragen: Forskningskoordinator, ph.d.    

FoU-team (Forskning og utvikling)
Telefon: 23 07 53 42
E-post: krifer@ous-hf.no

Foto av Kristin Feragen

Charlotte von der Lippe: Rådgiver, overlege, ph.d., spesialist i medisinsk genetikk

Telefon: 23 07 53 55
E-post: uxhelc@oslo-universitetssykehus.no

Foto av Charlotte von der Lippe
Se Charlotte von der Lippes publikasjoner i CRIstin

Merete Halvorsen: Rådgiver, sykepleier

merhal@ous-hf.no


 Foto av Merete Halvorsen

Moa Millgård: Rådgiver, logoped

moamil@ous-hf.no

Foto av Moa Millgård 

Anne Undrum: Rådgiver, spesialsykepleier    

Telefon: 23 07 53 46
E-post: anne.undrum@oslo-universitetssykehus.no

Foto av Anne Undrum

Olga Solberg: Rådgiver, sosionom

Telefon: 23 07 53 47
E-post: olga.solberg@oslo-universitetssykehus.no

Foto av Olga Solberg 

Foto av Kjersti Birketvedt 

 

Stipendiater

Johanna Kling

Post doc, ph.d., engasjement for Ung Face IT
Telefon: 468 23 841
E-post: johkli@ous-hf.no

Foto av Johanna Kling 

Line Merete Media

Rådgiver, sykepleier
Telefon: 230 75 331
E-post: line.merete.media@oslo-universitetssykehus.no

Foto av Line Merete Media
 

Deniz Zelihić

Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Doktorgradsstipendiat
E-post: denzel@ous-hf.no


 

foto av Deniz Zelihić 

Anita Myhre

Psykolog
E-post: myanit@ous-hf.no


 

Foto av Anita Myhre
 

Siri Hagen Kjølaas

Stipendiat
hagsir@ous-hf.no


 

Foto av Siri Hagen Kjølaas
 

Kurs- og informasjonsteam

Synne Heivang : Kursrådgiver, pedagog

Leder kurs- og informasjonsteam
Telefon: 23 07 53 41
E-post: synne.heivang@oslo-universitetssykehus.no

Foto av Synne Heivang 

Kristin Rosnes Holte: Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 23 07 53 39
krrhol@ous-hf.no


 

Foto av Kristin Rosnes Holte
 

Anniken Sanna: Kommunikasjonsrådgiver

asanna@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?