HELSENORGE

Ansatte ved Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser jobber tverrfaglig og har i dag cirka 30 medarbeidere med utdannelse innen medisin, helse-, sosial- og samfunnsfag.

Portrettbilde av Heidi Glosli, Senter for sjeldne diagnoser

Heidi Glosli
Seksjonleder, overlege, barnelege, PhD


Telefon: 23 07 53 58     
E-post: hglosli@ous-hf.noPortrettbilde av Birgitte Bjerkely, Senter for sjeldne diagnoser

Birgitte Bjerkely
Nestleder, spesialsy​​k​​​​​epleier


Telefon: 23 07 53 53 
E-post: bbjerkel@ous-hf.no


Portrettbilde av Mona Stensrud, Senter for sjeldne diagnoser

Mona Stenrud
Kontorleder ko​​nt​​o​​rteam


Telefon: 23 07 53 38  
E-post: mstenrud@ous-hf.no


Portrettbilde av Mona Iren Hansen, Senter for sjeldne diagnoser

Mona Iren Hansen
S​​ekretæ​​r 


Telefon: 23 07 53 40 (Sentralbord)
E-post: mohansen@ous-hf.no

Portrettbilde av Marie Berdal, Senter for sjeldne diagnoer

Marie Berdal

Helsese​​kret​​ær


Telefon: 23 07 53 44
E-post: marie.berdal@ous-hf.no


Portrettbilde av Susanne Weedon-Fekjær, Senter for sjeldne diagnoser

Mina Susanne Weedon-Fekjær
Rådgiver, klinisk ernæri​​​​​ngsfysiolog, PhD


Telefon: 23 07 53 49
E-post: minwee@ous-hf.no


Portrettbilde av Synne Hole, Senter for sjeldne diagnoser

Synne Hole
Rådgiver, sykeple​​​ier


Telefon: 23 07 53 63
E-post: shole@ous-hf.no


Portrettbilde av Ane Halbrendt, Senter for sjeldne diagnoser

Ane Halbrendt 
Rådgiver, sy​​​kepleier (i permisjon)Telefon: 23 07 56 53
E-post: uxhnea@ous-hf.no
Adelheid Holm

Rådgiver, sykepleier, forskning​​ssykepleier​

Telefon: 23075653


Portrettbilde av Siri Grønhaug, Senter for sjeldne diagnoser

​​Siri Grønhaug
Rådgiver, sykepleier (redu​​sert stilling)


E-post: sgronhau@ous-hf.no


Portrettbilde av Ane Moe Holme, Senter for sjeldne diagnoser

Ane Moe Holme
Overlege, PhD (i perm​​isjon)


E-post: sbhmoa@ous-hf.no

Portrettbilde av Kristin Ivertsen, Senter for sjeldne diagnoser

Kristin Iversen
Rådgiver, sykeple​​ier, sosiolog    


Telefon: 23 07 53 56
E-post: kiversen@ous-hf.no 
Portrettbilde av Shahrzad Arfra, Senter for sjeldne diagnoser

Shahrzad Arfa
Rådgiver, fysioterapeut, Ph​D


Telefon: 23 07 56 51
E-post: shaarf@ous-hf.noPortrettbilde av Tor Jarle Johannessen, Senter for sjeldne diagnoser, Senter for sjeldne diagnoser

Tor Jarle Johannessen
Forsker, cand.philol., ph.d.-kandid​​​at ved Det medisinsk fakultet, UiO.


Telefon: 23 07 56 52
E-post: torjjoha@ous-hf.no


Portrettbilde av Sidsel Egedal , Senter for sjeldne diagnoser

Sidsel Egedal
Rådgiver, bioingeniør, genetisk veiled​​er


Telefon: 23 07 53 62
Epost: UXSIGD@ous-hf.no

Portrettbilde av Jeanett Ullmann Miller, Senter for sjeldne diagnoser

Jeanette Ullmann Miller
Rådgiver,​​​ fysioterapeut


Telefon: 23 07 53 54
E-post: jmiller@ous-hf.no

Ina S. Almdahl
Medisinsk rådgiver, leg​​e

Telefon: 23 07 53 35Foto av Sonia Khalid, Senter for sjeldne diagnoser

Sonia Khalid
Rådgiver, tannlege (i permisjon​)


Foto av Elisabeth Daae, Senter for sjeldne diagnoser

Elisabeth Daae
Rådgiver, master i pedagogisk p​​​sykologi


Telefon: 23 07 53 43
E-post: elidaa@ous-hf.no

Portrettbilde av Solrun Sigurdardottir, Senter for sjeldne diagnoser

Solrun Sigurdardottir
Rådgiver, Nevropsykolog, P​​hD


Telefon: 23 07 53 34
E-post: sosigu@ous-hf.no

Portrettbilde av Gunvor A.Ruud, Senter for sjeldne diagnoser

Gunvor A. Ruud
Rådgiver, bioingeniør (redusert s​​tilling) 


E-post: guruud@ous-hf.no


Portrettbilde Billaud Feragen, Senter for sjeldne diagnoser

Kristin J. Billaud Feragen
Forskningskoordinator, P​​​hD  


Telefon: 23 07 53 57
E-post: krifer@ous-hf.no

Foto av Charlotte von der Lippe, Senter for sjeldne diagnoser

Charlotte von der Lippe 
Rådgiver, overlege, PhD., spesialist​​ i medisinsk genetikk
(redusert stilling)​


E-post: uxhelc@oslo-universitetssykehus.noPortrettbilde av Moa Millegård, Senter for sjeldne diagnoser

Moa Millgård
Rådgiver, logop​​ed


Telefon: 23 07 56 59
E-post: moamil@ous-hf.no


Foto av Anne Undrum, Senter for sjeldne diagnoser
Anne Undrum
Rådgiver, spesials​​ykepleier    Hanne Rishovd Ambrose, stomisykepleier, Senter for sjeldne diagnoser

Hanne Rishovd Ambrose
Rådgiver, stomisykepleier


Telefon: 23 07 53 55
E-post: hambroe@ous-hf.noPortrettfoto av Olga Solberg, Senter for sjeldne diagnoser

Olga Solberg
Rådgiver, sosionom, cand.po​​​lit 


Telefon: 23 07 53 47
E-post: osolberg@ous-hf.no
Foto av Kjersti Birketvedt, Senter for sjeldne diagnoser

Kjersti Birketvedt
Portrettbilde av Johanna Kling, Senter for sjeldne diagnoser

Johanna Kling
Post doc, phd, engasjement for ​​Ung Face IT


Telefon: 23 07 53 45 / 46 82 38 41
E-post: johkli@ous-hf.noPortrettbilde av Line M. Mediå, Senter for sjeldne diagnoser

Line M. Mediå
Rådgiver, sykepleier, stipen​​​diat


Telefon: 23 07 53 64
E-post: lmedia@ous-hf.no


Foto av Anita Myhre, Senter for sjeldne diagnoser

Anita Myhre
Psykolog, stipe​​ndiat

E-post: myanit@ous-hf.no


Portrettbilde av Siri Hagen Kjølaas

Siri Hagen Kjølaas
Rådgiver, master psykologi, stipen​​diat


Telefon: 23 07 53 37
E-post: hagsir@ous-hf.no

 
Portrettbilde av Synne Heivang, Senter for sjeldne diagnoser

Synne Heivang
Kursrådgiver, ped​​agog
Koordinator kurs- og informasjonsteam


Telefon: 23 07 53 41
E-post: sheivang@ous-hf.no
Portrettbilde av Kristin Rosnes Holte, Senter for sjeldne diagnoser

Kristin Rosnes Holte
Kommunikasj​​​onsrådgiver


Telefon: 23 07 53 39 / 99 54 86 41
E-post: krrhol@ous-hf.no 

Portrettbilde av Anniken Sanna, Senter for sjeldne diagnoser

Anniken Sanna 
Kommunikasjon​​srådgiver


Telefon: 23 07 53 52 / 91 66 72 05
E-post: asanna@ous-hf.no​ 

Til SSDs forside
​​

Fant du det du lette etter?