RESSURSSIDE

Aniridi

Medfødt aniridi er en sjelden og alvorlig øyesykdom hvor hele eller deler av regnbuehinnen (iris) mangler. Dette gir et karakteristisk utseende med «mørke øyne» (store pupiller). Svekket syn og lysømfintlighet er vanlig. Aniridi oppdages oftest i nyfødtperioden. Barn og voksne med aniridi anbefales regelmessig oppfølging hos øyelege med kunnskap om diagnosen.

Diagnoseillustrasjon av Aniridi

Medfødt aniridi er en sjelden og alvorlig øyesykdom hvor hele eller deler av regnbuehinnen (iris) mangler. Illustrasjon: Melkeveien designkontor.

Lenke til behandlingstekst kommer.

Her kan du lese mer om diagnosen.

Informasjonsmateriell      

Diagnosehefte (12 sider, pdf)

Diagnosehefte som lydfil
(19 minutter)

Spørsmål og svar fra den første Europeiske konferansen om aniridi i 2012

Nyttige lenker


Håndboken "Om å leve med aniridi" er skrevet til foreldre, ungdommer, voksne og eldre med aniridi, og kan enten bestilles fra Senter for sjeldne diagnoser eller lastes ned fra http://aniridi.no/. Håndboken er også nyttig for brukernes familie, nærmiljø og fagfolk på ulike nivåer i hjelpeapparatet.


Statped fagavdeling syn er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring  og et inkluderende læringsmiljø. Statped tilbyr læringsressurser, veiledning, utredning og kurs.
www.statped.no


Aniridi Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for personer med aniridi og deres familie/pårørende.
www.aniridi.no


For synshemmede vil Blindeforbundet være en sentral aktør innen informasjon, brukerveiledning og kurs.
www.blindeforbundet.no


Den svenske Socialstyrelsen tilsvarer Helsedirektoratet i Norge. De har mye informasjon om sjeldne diagnoser.
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/kongenitalaniridi

Fant du det du lette etter?