RESSURSSIDE

Forstyrrelser i kjønnsutviklingen (DSD)

Senter for sjeldne diagnoser er kompetansesenter for ulike diagnoser som medfører forstyrrelser i kjønnsutviklingen (DSD - disorders of sex development). Nedenfor finner du en liste over noen av disse diagnosene og lenker til nyttig informasjon. Listen er ikke utfyllende og noen av diagnosene omtales med forskjellige benevnelser.

  • Androgen insensitivitetssyndrom (AIS)
  • Komplett androgen insensitivitetssyndrom (CAIS)
  • Partiell androgen insensitivitetssyndrom (PAIS)
  • Congenital andrenal hyperplasi (CAH) / medfødt binyrebarksvikt (tidligere kalt AGS - Adrenogenitalt syndrom)
  • Ovotestikulær forstyrrelse i kjønnsutviklingen (tidligere kalt ekte hermafroditisme)
  • Alvorlige hypospadier (scrotal, penoscrotal og perineal hypospadi)

Nyttige lenker

Fant du det du lette etter?