RESSURSSIDE

Gallegangsatresi

Gallegangsatresi er en medfødt misdannelse av gallegangene mellom lever og tarm. Betennelse av ukjent årsak fører til at gangene skrumper inn, og blir helt eller delvis tette.  De synlige tegnene kan være at barnet har gulsott mer enn to uker etter fødselen, lys avføring og mørk urin. For å opprette flyt av galle til tarmen, må barnet opereres.

Diagnoseillustrasjon

Gallegangsatresi er en medfødt misdannelse av gallegangene mellom lever og tarm. Illustrasjon: Melkeveien designkontor.

Les mer om behandling og oppfølgning av gallegangsatresi på behandlingssidene til Oslo universitetssykehus her

Brukerforeninger

Gjennom Leverforeningen kan man få kontakt med brukere, foreldre og familier som er i en lignende situasjon.

Nyttige lenker

  • Leverforeningen er en brukerforening for personer med leversykdom, levertransplanterte og deres pårørende.
    www.leverforeningen.no
  • The Childhood Liver Disease Research and Education network. (Biliary Atresia Research Consortium (BARC) (USA).
    www.childrennetwork.org
  • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). LNT har en egen gruppe av medlemmer som er levertransplanterte.
    www.lnt.no
Fant du det du lette etter?