HELSENORGE

E-læringskurs for fagpersoner

Senteret har utviklet flere e-læringskurs som forteller kort om diagnosen og hvilke tiltak som kan gjøres for å ivareta personer med en sjelden diagnose og trygge de ansatte.

Lita jente med fletter og skolesekk leier en mor eller far på vei til skolen.
Hvert år begynner barn med en sjelden diagnose på skolen. Ved å benytte ett av våre e-læringskurs kan du som jobber på skole eller SFO/AKS få svar på hvordan du best kan ivareta eleven. Foto: Shutterstock

Under finner du lenke til senterets e-læringskurs som er lagret på læringsportalen Sjelden.no. I portalen finner du læringsressurser for flere andre sjeldne diagnoser som den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser (NKSD) har ansvar for.​

E-læringskursene kan du gjennomføre hvor som helst og når som helst fra PC/Mac, mobil, iPad eller lignende. 

Kurs for fagpersoner, skole

Når en skolestarter med en sjelden diagnose begynner på skolen, innebærer dette nye utfordringer for både barnet, foreldrene og skolens ansatte. Senteret har utviklet flere e-læringskurs som forteller kort om diagnosen og hvilke tiltak skolen kan gjøre for å ivareta barnet og trygge de ansatte.

Det tar 3060 minutter å gjennomføre ett kurs.

Kurs for fagpersoner, helse

For ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med diagnosen i sitt arbeid.

Gjennomføres to ganger i året; januar og september.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Den norske lægeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri.

Les mer om kurset og meld deg på her​


 

 

Til SSDs forside


 

Fant du det du lette etter?