HELSENORGE
Kurs, arrangementer og konferanser i regi av SSD

Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer i regi av Senter for sjeldne diagnoser.

Øsofagusatresi

Digitalt kurs for foreldre, todelt
Kurset ble avsluttet i mai.
Du kan forstatt se nettpresentasjonene fra kurset her

Glutarsyreuri og ureasyklusdiagnoser

Digitalt kurs for foreldre, tredelt
Kurset ble avsluttet i juni.

Du kan forstatt se nettpresentasjonene fra kurset her

Primære immunsviktsykdommer

Digitalt kurs for voksne personer med diagnose
Nettpresentasjoner oktober/november
Videomøte i uke 47, 2021

Evaluering av immunsviktkurset

Trombocyttsykdommer

Digitalt kurs for voksne personer med diagnosen og foreldre til barn
Nettpresentasjoner november/desember
Videomøte i midten av desember 2021


 

Oversikt over kurs og arrangementer i 2022 kan du se her:

Fant du det du lette etter?