Kurs, arrangementer og konferanser i regi av SSD

Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer i regi av Senter for sjeldne diagnoser.

Øsofagusatresi

Digitalt kurs for foreldre, todelt
Kurset ble avsluttet i mai.
Du kan forstatt se nettpresentasjonene fra kurset her

Glutarsyreuri og ureasyklusdiagnoser

Digitalt kurs for foreldre, tredelt
Kurset ble avsluttet i juni.

Du kan forstatt se nettpresentasjonene fra kurset her

Primære immunsviktsykdommer

Digitalt kurs for voksne personer med diagnose
Nettpresentasjoner oktober/november
Videomøte i uke 47, 2021

Trombocyttsykdommer

Digitalt kurs for voksne personer med diagnosen og foreldre til barn
Nettpresentasjoner november/desember
Videomøte i midten av desember 2021

CAH 

Familiekurs, todelt
Nettpresentasjoner fra 5. november 2021
Familiekurs på Frambu 6.–10. desember hvis koronasituasjonen tillater. Hvis ikke, vurderer vi videomøte to dager samme uke

Fant du det du lette etter?