HELSENORGE

Nettverk ved Senter for sjeldne diagnoser

En oversikt over nettverk ved Senter for sjeldne diagnoser.

Norsk nettverk for primær immunsvikt

Nettverk for leger og andre fagpersoner som jobber med, og treffer pasienter med primær immunsvikt.

Norsk nettverk for benign hematologi og blødersykdom​

​Nettverk for leger, sykepleiere og andre fagpersoner som jobber med, og treffer pasienter med benign hematologi og blødersykdom.

Europeiske referansenettverk ​

OUS er medlem av flere europeiske referansenettverk for sjeldne diagnoser (European Reference Network, ERN) opprettet av EU. Nettverkene gir OUS tilgang til et bredt utvalg av europeiske spesialister innenfor sjeldne sykdommer og skal bidra til å utvikle og dele kompetanse om sjeldne diagnoser på tvers av landegrensene

Logoen til ERN-Rita, en sirkel med mange sirler i en forskjelligenduse blåtoner som blir mørlere og mørkere.
ERN-RITA
OUS er medlem av det europeiske referansenettverket for sjelden immunsvikt, autoinflammatorisk og autoimmun sykdom (ERN-RITA). Nettverket gir OUS tilgang til et bredt utvalg av europeiske spesialister innenfor dette fagfeltet og mulighet for å utveksle erfaringer og kompetanse med ledende europeiske sykehus og fagmiljø.


Fant du det du lette etter?