Fotodesign @designlaboratoriet

TSB

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidrar med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

Om Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Vitenskapelige artikler og publikasjoner 

Andre publikasjonerVitenskapelige artikler og utgivelser

Rapporter og kunnskapssammenstillinger

Rapporter og kunnskapssammenstillinger fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Forskningsvirksomhet i NK-TSB

Her finner du oversikt over forskningsvirksomhet som Nasjonal kompetansetjeneste TSB deltar i

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev for Familienettverket

TSB-lederbrevet

Skriftserie og håndbøker

Skriftserie og håndbøker 

Opplæringsmateriell

Trenger du en undervisningsvideo, en teaser til inspirasjon når du skal holde foredrag eller innledning, eller ønsker du å ta et e-læringskurs om tema i TSB? Her finner du vårt nyeste elektroniske opplæringsmateriell som du kan laste ned eller spille av. Du finner også lenker til opplæringsmateriell på sidene som omtaler de ulike faglige tema.

Opplæringsmateriell

Se også Nasjonal kompetansetjeneste TSB sin kanal på Youtube

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB


Følg oss på sosiale medier


Facebookikon med lenke til Nasjonal kompetansetjeneste på facebbokyouTube-logo

Nyheter

 • 01.11.2017
  Hjelp til mennesker med rusproblemer i somatiske avdelinger

  Mange pasienter i somatiske avdelinger har et rusproblem, og for noen kan det bli nødvendig å behandle abstinenser eller delir for at behandlingen skal være til hjelp. Prosedyrer når pasienten i somatiske avdelinger har rusrelaterte tilstander er på vei.

 • 11.10.2017
  Seks tips til godt privat—offentlig samarbeid

  I likhet med andre ledere av rusbehandlingsenheter i Helse Midt, har klinikksjef Kristin Holum Smedsrud og direktør Kristin Wall lang erfaring med å samarbeide på tvers av skillet privat–offentlig i regionen. En kultur de jobber for å bevar...

 • 11.10.2017
  Lite fokus på rus i DPS

  – Våre tilsyn med psykisk helsevern viser det har lite rutiner for å kartlegge pasientenes rusbruk og lite integrert behandling av rus- og psykisk lidelse. Det sier Erik Torjussen og Anne Stiansen som på vegne av Fylkesmannen i Aust- og Ves...

 • 09.10.2017
  Hvor nyttig er et forum for TSB-ledelse?

  Fem deltakere på TSB-lederkonferansen har synspunkter på hvilken nytte et nettverk av ledere kan få når de skal løse sine lederutfordringer i TSB. 

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? –Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR.   

 • 30.06.2017
  På vei til konsensus om gravide i LAR

  Seneste utgave av Nyhetsbrev for familenettverket er i sin helhet viet  Konsensuskonferansen om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet 13. og 14. juni 2017.

 • 21.06.2017
  8,5 prosent dropper ut av rusbehandling!

  Når noe virker for godt til å være sant er det gjerne nettopp det. Likevel er 8,5 prosent det offisielle tallet for gjennomsnittlig frafall fra rusbehandling.

 • 19.06.2017
  Personellsammensetning i TSB

  Andelen spesialister i TSB øker, men andelen som mangler relevant fagbakgrunn er fortsatt 30 prosent. TSB er området der andelen spesialister er lavere og andelen ufaglærte høyere enn ellers i Helse-Norge.

 • 16.06.2017
  Tips til å redusere drop-out

  Dette materiellet kan værte til hjelp fpor å identifisere risikofaktorer og iverksette kliniske tips og tiltak for å forebygge uplanlagte avbrutt fra behandling.

 • 19.05.2017
  Pakkeforløp for TSB

  Innspillsrunden på pakkeforløpet for behandling i TSB starter 1. juni. Forløpet skal være klart til implementering 1. januar 2018. – Utviklingsfasen skal involvere hele fagfeltet, sier Gabrielle Welle-Strand, en av lederne for arbeidsgruppa...

 • 18.05.2017
  TSB er underforsket

  Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) går bare to prosent av de norske sykehusenes driftskostnader til forskning innen TSB.

 • 26.04.2017
  Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

  Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

 • 20.04.2017
  Da rus var tema for alle nyansatte

  – Tverrfaglig sp….. Jordmor Ingeborg Frøysland har jobbet i flere somatiske avdelinger, men er ikke helt stø på betegnelsen for rus- og avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten. Før hun ble introdusert til det og andre tema i skjær...

 • 05.04.2017
  Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  Forskere går sammen om å styrke fokus på somatisk sykelighet blant rusmiddelavhengige. – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og som...

 • 06.03.2017
  Norskutvikla feedbackverktøy legg vekt på brukarmedverknad

  System der pasientar gir strukturert sjølvrapportering om behov, viser seg å kunne betre effekt av behandling.

 • 15.11.2016
  Forfatter fra Molde ble følger nummer 1000

  Følger nummer 1000 av Nasjonal kompetansetjeneste TSB på facebook er May Britt Røbekk fra Molde kommune som lager håndbok for brukere. Etter at hun og kollegene hadde besøkt Nasjonal kompetansetjeneste TSB og diskutert prosjektet, trykket de «like».

Arrangementer

KUNNGJØRINGER

Ansvarlig redaktør for nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet