Fotodesign @designlaboratoriet

TSB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidrar med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

 

 Les eller abonnér på nyhetsbrev

   Lenke til TSB-lederbrevet

Følg oss på sosiale medier


Facebookikon med lenke til Nasjonal kompetansetjeneste på facebbok
    youTube-logo

Nyheter

Arrangementer

  • Nettverksmøte om feedbackverktøy (digitalt)

    Velkommen til nettverksmøte om feedbackverktøy! Vi møtes og diskuterer muligheter og utfordringer bruk av feedbackverktøy gir i TSB. Møtet avholdes digitalt, og vil veksle mellom innledninger og dialog med deltakerne.

  • Webinar om arealplanlegging i TSB

    Står sykehuset ditt i en ombyggingsprosess hvor det skal planlegges bygg for TSB? Da er det nyttig for deg å ha dialog med andre TSB-ledere som står, eller har stått, i det samme. Vi ønsker velkommen til webinar med arealplanlegging som tema.

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

 

Fant du det du lette etter?