HELSENORGE

Aldring, alkohol og legemidler

Er det trygt å drikke like mye når du er 70 år som da du var 50? Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. Her kan du se filmer som er laget for å gi informasjon om alkohol og helse for deg som er 60+.

Eldre kvinnesom står utendørs og ser ut i luften med et tankefulllt ansiktsuttrykk

Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter med god kontroll, men kjenner vi til anbefalinger for en person i vår alder, vår medisinbruk og andre helsefaktorer?

Samtidig som eldre tåler alkohol dårligere, blir gjerne drikkesituasjonene flere og vi har høye forventninger til hvilke opplevelser og kvaliteter pensjonisttilværelsen skal fylles med.

Les også: "Vanlig" drikking hos eldre – et fremtidig folkehelseproblem

Med støtte fra Extrastiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental helse, har Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Nasjonal kompetansetjeneste TSB laget tre filmer. Filmene er også tilgengelige i denne spillelisten på Youtube.

Vendepunktet

Aldring kan innebære å venne seg til en ny tilværelse, som det å være aleneboende. Hva skjer når alkoholen får en for stor rolle? I filmen skjer et vendepunkt.

 


Mange eldre begynner gradvis å drikke mer risikofylt, noe som kan redusere muligheten for å leve det gode liv som de ønsker i alderdommen. Rusbruk antas også å kunne føre til dårlig livskvalitet på grunn av isolasjon og marginalisering, og kan forsterke angstlidelser og depresjon, bidra til kognitiv svekkelse samt risiko for hjemmeulykker og trafikkulykker.

Søk kontakt med andre dersom forbruket er for høyt.

Dårlige sirkler

  • Etter hvert som årene går tåler vi alkohol dårligere enn før. Både fordi at kroppen har mindre væske til å blande alkohol med, men også at kroppens ulike organer blir mer sårbare med alderen.
  • Alkohol er en sterk bidragsyter til tapte friske leveår, og i følge Verdens helseorganisasjon (2011) bidrar alkohol til utviklingen av 60 ulike sykdommer.
  • Alkohol og søvngivende og beroligende legemidler er en dårlig, og potensielt farlig, kombinasjon med alkohol.

Barndomsminner

Det gode liv som 60+ gir mer tid til deg selv og frihet til å velge hva du spiser og drikker. Men lar det seg alltid forene med å være fullt til stede som besteforelder?

 


Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. En voksen som ikke er til stede eller som oppfører seg uforklarlig skaper utrygghet hos barn. Det kan være vanskelig for store å forstå hva små reagerer på. Noen har opplevd vanskelig ting i sammenheng med voksnes drikking, andre har gode barndomsminner.

Når er voksnes rus et problem for barn?

  • ​Det er et rusrelatert problem når en person bruker rusmidler slik at det går utover oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien, og når følelsesmessige bånd belastes og forstyrres av rusmiddelinntaket.
  • Det er ikke mengde alkohol som inntas som er avgjørende, men familiens fungering og de emosjonelle båndene i familien – og hvordan dette blir påvirket av rusmiddelbruken.
  • På nettsiden B​arsnakk.no kan barn og unge snakke med voksne om drikking eller annet rusmisbruk.

Det gode liv

Eldre i Norge unner seg stadig oftere et glass eller to, og har kontroll på inntaket. Eller? Se hvordan det gikk når vi ga våre testpersoner i oppgave å skjenke hverandre én enhet.

 

 
Kjenner du anbefalte grenser for helseskadelig alkoholinntak, kontrollert for alder, medisinbruk og andre helsefaktorer som gjelder hver enkelt?

Ønsker du informasjon om selvhjelp og samtaletjenester om egen eller andres rus?

Gå til nettsiden mestrerus.no

 

 


 

Fant du det du lette etter?