HELSENORGE

Behandling av helseproblemer etter bruk av anabole steroider

Bruk av anabole steroider som doping kan gi flere forskjellige fysiske, psykiske og sosiale følger. Dersom du opplever plager, kan du her finne informasjon om behandlingstilbudet som finnes.

Behandler tar i mot yngre mann i døra.

Mange brukere av anabole steroider får uønskede virkninger som for eksempel endring i seksuell helse, psykiske lidelser eller hjerteproblemer. Disse virkningene kan variere veldig fra person til person. Dersom du opplever helseplager etter bruk av anabole steroider, er det aktuelt med en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Henvisningen kan for eksempel gis av fastlege.

Steroideprosjektet er et nasjonalt prosjekt lokalisert ved Oslo universitetssykehus og tilbyr gratis, uforpliktende og anonyme informasjonssamtaler om behandlingstilbudet til brukere og pårørende. Se mer informasjon under.

Pasienttilbud etter bruk av anabole steroider

Dersom du etter bruk av anabole steroider har behov for behandling som går ut over det fastlegen kan tilby, kan du bli henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er dette spesialisthelseområdet som har hovedansvaret for behandlingen av denne pasientgruppen. Dette inkluderer også å trekke inn andre helsetjenester pasienten er i behov av. 

Et behandlingstilbud vil alltid bli tilpasset den enkeltes behov. Behandlingen starter med en kartlegging og utredning av blant annet fysisk og psykisk helse. Deretter blir det laget en behandlingsplan som beskriver dine mål for behandlingen og hvor tett oppfølging du trenger. Du kan følges opp med hormonprøver og blodprøver i tillegg til samtaleterapi. Legen vurderer også henvisning til kardiolog, endokrinolog, indremedisiner, dermatolog og andre spesialiteter dersom dette er aktuelt.

Les mer om hvordan et behandlingsforløp kan se ut

Ønsker du en informasjonssamtale?

Ønsker du mer informasjon om behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider og deres pårørende, tilbyr Steroideprosjektet en infor​masjonssamtale. En slik samtale er gratis, krever ingen henvisning og blir ikke journalført. Både brukere og pårørende er velkomne til å ta kontakt, og samtalen kan gjennomføres over telefon, mail eller møte. Dersom du etter denne samtalen ønsker et behandlingstilbud, hjelper vi deg videre.

Kontakt Steroideprosjektet

Telefon: 469 59 791
E-post: steroider@ous-hf.no


​​
​​

Fant du det du lette etter?