HELSENORGE

Fremtidens rus- og avhengighetsbehandling

Vil du være med på å identifisere hvilke trender som har størst betydning for rus- og avhengighetsbehandling i fremtiden? Vil du bidra til bedre forståelse for hvilke utfordringer og muligheter vi som jobber i feltet står overfor i tidsperspektivet frem til 2035? Det har du sjansen til nå. 

Abstrakt bilde av kvinne står på en ås og ser utover en by

​Fremtidsstudie om rus- og avhengighetsbehandling

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har innledet et samarbeid med analyse- og rådgivningsselskapet inFuture. InFuture utformer trendanalyser, fremtidsbilder og scenarier. På oppdrag av Spekter har selskapet nylig undersøkt hvilke trender på samfunnsnivå, pasientnivå og tjenestenivå som vil bli viktige for helsesektoren fremover, og hvor godt rustet sektoren er til å møte disse utviklingstrekkene.

Les rapporten «Fremtidens helse og omsorg 2030»

Nå starter arbeidet med å undersøke det samme for tjenestene innen rus- og avhengighetsbehandling. Hvilke trender er spesifikke for vårt helsefagområde fremover, og hvor godt rustet er vi til å møte disse? Fremtidsstudien har fått tittelen «Rus- og avhengighetsbehandling 2035» og den ferdige rapporten vil gjøre oss som jobber i TSB i bedre stand til å forstå utfordringsbildet og identifisere muligheter. Det blir et viktig underlag for strategiske veivalg for å høyne beredskapen der vi avdekker strategiske blindsoner, og skape løsninger for rus- og avhengighetsbehandling i fremtiden.

Vil du bidra i fremtidsarbeidet?

 

​Identifisering av trender og strategiske blindsoner utføres med en bred involvering fra feltet selv. Med strategiske blindsoner menes en kommende trend vi ikke har god nok beredskap for å møte. Er du leder, faglig nøkkelpersonell eller brukerrepresentant? Da har vi behov for din erfaring og kompetanse i en fremtidssamling. På samlingen vil partner i inFuture, Camilla Tepfers, presentere identifiserte trender, og du vil kunne gi ditt anonyme synspunkt på trendene ved hjelp av digitale evalueringsverktøy.

Du kan velge å delta på en fysisk halvdagssamling, eller på to kortere digitale samlinger:

  • ​Ønsker du å delta fysisk, finner samlingen sted i Oslo onsdag 12. april fra klokken 09:00-12:00.
  • Har du ikke mulighet til å reise til Oslo, kan du i stedet delta digitalt. Den digitale samlingen er delt opp i to økter på halvannen time hver, på følgende datoer:
    • ​Torsdag 13. april fra klokken 09:00-10:30
    • Fredag 14. april fra klokken 09:00-10:30

Les mer og meld deg på samlingen her! 

Den ferdige rapporten vil være til hjelp i arbeidet med tjenesteutvikling for å utnytte muligheter og demme opp for utfordringer i fremtidens rus- og avhengighetsbehandling. Vi i Nasjonal kompetansetjeneste TSB ser frem til samarbeidet!​