HELSENORGE

Håndbøker og andre publikasjoner

Her kan du lese eller laste ned håndbøker og andre publikasjoner som er relevante for rusbehandling.  

FACT-håndbok – visjon, modell og organisering

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

ACT-håndbok – inkludert en beskrivelse av FACT-modellen

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Anabole-androgene steroider – kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling (håndbok)

​Nasjonal kompetansetjeneste TSB

​Asperger syndrom og rus – kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling (håndbok)

Nasjonal kopmetansetjeneste TSB og
Nasjonalt kompetansesener for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier

Brukeransettelser – håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter

Erfaringskompetanse.no

Dataspillavhengighet – behandlingsmanual for dataspillavhengige ungdommer

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) 

Den gode hjertebanken – fysisk aktivitet som et tilbud i behandlingen (inspirasjonshefte)

Rådet for psykisk helse og
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling (veileder)

Helsedirektoratet

Aktivitetshåndboken for dummies (tipshefte)

Aktivitetsallansen

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler (ressurshefte)

Kompetansesenter rus – region sør (KORUS Sør)

Housing first – Metodehåndbok

Husbanken og Helse Vest

Kulturformidlingsintervjuet – et klinisk verktøy i tverrkulturell kommunikasjon

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og
Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Lommerus – en guide for helsepersonell til bedre behandling av rusmedisinske problemstillinger i sykehus

Helse Bergen

Motiverende intervju (verktøykasse)

Kompetansesenter rus - region sør (KORUS Sør)

Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen (håndbok)

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Russamtalen – Alternativ til reaksjon på bruk av rusmidler for innsatte (håndbok)

Kriminalomsorgens utdanningssenter 

Seksuell helse – eMetodebok

Sex og Samfunn


Vet du om flere håndboker, manualer eller andre publikasjoner som kan være til nytte for ansatte i TSB? Tips oss gjerne på tsb@ous-hf.no​!

Fant du det du lette etter?