HELSENORGE

TSB-lederressursen

For deg som er leder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Gratulerer – du er leder i TSB!

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det yngste helsefagområdet i spesialisthelsetjenesten. Det faglige grunnlaget er fremdeles under oppbygging, og du som leder er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Du leder både faglig og administrativt i et system som er under kontinuerlig utvikling.

Her har vi derfor samlet lederressurser som du kan ta i bruk, og videreformidle til dine medarbeidere. Ressursene kan være nyttig både for nye og erfarne ledere.

Hva vil du med lederrollen?

​Se denne filmen og reflekter over din lederrolle:​​

Hva betyr det å være leder i TSB?

Å være leder i TSB innebærer mange av de samme oppgavene og utfordringene som å være leder i andre fagområder. Men TSB har også sine egne verdier og særegenheter. Dette var blant funnene i en vitenskapelig artikkel hvor ledere i TSB var informant​er.

​Nettverk og møteplasser for ledere i TSB

Sammen står vi sterkere og kan skape de rammene som trengs for å bedre kvaliteten på rusbehandlingen. Som en del av TSB-ledernettverket får du informasjon, kunnskap og mulighet for erfaringsdeling om ledelse i TSB. Linjeledere på alle nivåer er velkommen til å delta, enten du er leder i et helseforetak, privat avtalepart eller fritt behandlingsvalgleverandør. 

Den årlige TSB-lederkonferansen

TSB-lederkonferansen 2023 avholdes 14.-15. september 2023. Hovedtema for neste lederkonferanse er "Hvordan lede tverrfaglig spesialisert rusbehandling i fremtiden?"

Les mer og meld deg på TSB-lederkonferansen 2023

​Meld deg inn i en nettverksgruppe ledet av en erfaren mentor

Nettverksgruppene er den viktigste arenaen for lederutvikling i TSB-ledernettverket. Deltakere blir delt inn i grupper som i fellesskap arbeider med konkrete endringsprosjekter, underledelse av en mentor. Våren 2023 gjør vi en evaluering av ordningen, og planlegger nye muligheter for lederutvikling. Følg med her, eller kontakt oss på tsb@ous-hf.no dersom du er interessert i lederutvikling gjennom nettverksgrupper.

Les om mentoreneLes om erfaringer fra noen av deltakerneLes tilbakemeldinger fra gruppedeltakernes egne ledere

Abonner på «TSB-lederbrevet»

I det skreddersydde nyhetsbrevet for ledere i TSB får du formidlet rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler, og vi deler hverandres kunnskap om, og erfaring fra, ledelse av TSB.

Påmeldingsknapp

Her kan du se de seneste utgitte TSB-lederbrevene

Lederbrev nr 1, 2023​
Lederbrev nr 8, 2022​
Lederbrev nr 7, 2022​
Lederbrev nr 6, 2022​
Lederbrev nr 5, 2022​
Lederbrev nr 4, 2022​
Lederbrev nr 3, 2022​
Lederbrev nr 2, 2022​
Lederbrev nr 1, 2022

 
Ivareta læring og kompetanseutvikling med TSB-skolen

Det er behov for å bygge opp kunnskap om hva som virker i rusbehandling, men det er også et behov for å ta i bruk eksisterende kunnskap! Vi erfarer at det drives mye og god fagutvikling og kunnskapsbasert praksis, og de enkelte TSB-enhetene sitter på et mangfold av gode opplæringsverktøy lokalt. Vi erfarer også at det er stor vilje til å dele av denne kunnskapen og materiellet på tvers av virksomhetene. 

Derfor har vi etablert «TSB-skolen». Med TSB-skolen vil vi, i tett samarbeid med virksomhetene selv, utvikle, samle og spre læringsaktiviteter. Det skal bidra til å videreutvikle og synliggjøre en felles faglig kunnskapsbase for alle som jobber i TSB og en tydelig identitet som eget fagområde i spesialisthelsetjenesten.

Vår ambisjon er at TSB-skolen skal hjelpe deg som leder i arbeidet med å tilrettelegge for livslang læring for dine medarbeidere. Et lærende helsefagområde med en felles kunnskapsbase gir et bedre grunnlag for å yte god pasientbehandling.​

​​Samarbeid med andre TSB-virksomheter

Hvordan har andre TSB-virksomheter i landet organisert seg? Hvilke yrkesgrupper har de ansatt og hvilke behandlingsmetoder har de tatt i bruk? Dette er noe av det du kan se i kartet over TSB i Norge​. Bruk det aktivt – du som er med på å forme og utvikle faget! Her kan du klikke deg rundt og 

Klikk her for å se kartet over TSB i Norge
  • skaffe oversikt
  • sammenligne ditt eget tibud med andres og
  • finne frem til andre miljøer som er interessante for deg å knytte kontakt med og lære av.


​​

​​


Bli bedre kjent med andre TSB-ledere

Les flere artikler med ledertips


Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.Fant du det du lette etter?