HELSENORGE
Foto av tre personer i hyggelig dialog på et møterom

TSB-lederressursen

For deg som er leder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Gratulerer – du er leder i TSB!

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det yngste helsefagområdet i spesialisthelsetjenesten. Det faglige grunnlaget er fremdeles under oppbygging, og du som leder er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Du leder både faglig og administrativt i et system som er under kontinuerlig utvikling.

Her har vi derfor samlet lederressurser som du kan ta i bruk, og videreformidle til dine medarbeidere. Ressursene kan være nyttig både for nye og erfarne ledere.

Hva vil du med lederrollen?

​Se denne filmen og reflekter over din lederrolle:​​

Hva betyr det å være leder i TSB?

Å være leder i TSB innebærer mange av de samme oppgavene og utfordringene som å være leder i andre fagområder. Men TSB har også sine egne verdier og særegenheter. Dette var blant funnene i en vitenskapelig artikkel hvor ledere i TSB var informant​er.

​Nettverk og møteplasser for ledere i TSB

Sammen står vi sterkere og kan skape de rammene som trengs for å bedre kvaliteten på rusbehandlingen. Som en del av TSB-ledernettverket får du informasjon, kunnskap og mulighet for erfaringsdeling om ledelse i TSB. Linjeledere på alle nivåer er velkommen til å delta, enten du er leder i et helseforetak, privat avtalepart eller fritt behandlingsvalgleverandør. 

Den årlige TSB-lederkonferansen

TSB-lederkonferansen 2023 ble avholdt 14.-15. september 2023, hvor hovedtema var "Hvordan lede tverrfaglig spesialisert rusbehandling i fremtiden?"

​Meld deg inn i en nettverksgruppe ledet av en erfaren mentor

Nettverksgruppene er den viktigste arenaen for lederutvikling i TSB-ledernettverket. Deltakere blir delt inn i grupper som i fellesskap arbeider med konkrete endringsprosjekter, underledelse av en mentor. Våren 2023 gjør vi en evaluering av ordningen, og planlegger nye muligheter for lederutvikling. Følg med her, eller kontakt oss på tsb@ous-hf.no dersom du er interessert i lederutvikling gjennom nettverksgrupper.

Les om erfaringer fra noen av deltakerneLes tilbakemeldinger fra gruppedeltakernes egne ledere

Abonner på «TSB-lederbrevet»

I det skreddersydde nyhetsbrevet for ledere i TSB får du formidlet rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler, og vi deler hverandres kunnskap om, og erfaring fra, ledelse av TSB.

Påmeldingsknapp

Her kan du se de seneste utgitte TSB-lederbrevene

Lederbrev nr 7, 2023: Klar for å ta fatt på høstsemesteret?​
Lederbrev nr 6, 2023: Sommergave til TSB – alle våre verktøy og virkemidler 🌞​
Lederbrev nr 5, 2023: Miljøterapi spesialutgave ⭐ Nytt kurs, nettmøte og gode ledertips
Lederbrev nr 4, ​2023​: Kartet over TSB i ny drakt 😎
Lederbrev nr ​3, 2023​: Fremtiden er tema for TSB-lederkonferansen 2023 🤖
Lederbrev nr 2, ​2023​: TSB-skolen presenterer to nye e-læringskurs
Lederbrev nr 1, 202​3​: Fremtidens rus- og avhengighetsbehandling 💡​
Lederbr​ev nr 8, 2022​: TSB-året 2022 - hva skjedde?
Lederbr​ev nr 7, 2022​: Sammen skaper vi "ledervettregler" for miljøterapi
Lederbrev nr 6, 20​22​: Tilbakeblikk fra TSB-lederkonferansen og ny spalte med forskningsformidling!

 
Ivareta læring og kompetanseutvikling med TSB-skolen

Det er behov for å bygge opp kunnskap om hva som virker i rusbehandling, men det er også et behov for å ta i bruk eksisterende kunnskap! Vi erfarer at det drives mye og god fagutvikling og kunnskapsbasert praksis, og de enkelte TSB-enhetene sitter på et mangfold av gode opplæringsverktøy lokalt. Vi erfarer også at det er stor vilje til å dele av denne kunnskapen og materiellet på tvers av virksomhetene. 

Derfor har vi etablert «TSB-skolen». Med TSB-skolen vil vi, i tett samarbeid med virksomhetene selv, utvikle, samle og spre læringsaktiviteter. Det skal bidra til å videreutvikle og synliggjøre en felles faglig kunnskapsbase for alle som jobber i TSB og en tydelig identitet som eget fagområde i spesialisthelsetjenesten.

Vår ambisjon er at TSB-skolen skal hjelpe deg som leder i arbeidet med å tilrettelegge for livslang læring for dine medarbeidere. Et lærende helsefagområde med en felles kunnskapsbase gir et bedre grunnlag for å yte god pasientbehandling.​

​​Samarbeid med andre TSB-virksomheter

Hvordan har andre TSB-virksomheter i landet organisert seg? Hvilke yrkesgrupper har de ansatt og hvilke behandlingsmetoder har de tatt i bruk? Dette er noe av det du kan se i plattformen TSB i Norge. På den finner du en oversikt over alle TSB-enheter i landet. Bruk den aktivt – du som er med på å forme og utvikle faget! Her kan du klikke deg rundt og 

  • skaffe oversikt
  • sammenligne ditt eget tibud med andres og
  • finne frem til andre miljøer som er interessante for deg å knytte kontakt med og lære av.
​​
Bli bedre kjent med andre TSB-ledere

Les flere artikler med ledertips


Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.Fant du det du lette etter?