Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

​Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Fritt rettsråd - psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.


Klage på behandlingen

Hvis du vil gi oss en tilbakemelding enten på behandling, diagnostikk, kommunikasjon, rettigheter, måten du er blitt møtt på eller annet, må du rette din henvendelse per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Direktørens stab
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Hvis du ønsker hjelp med, eventuelt har spørsmål vedrørende en klage kan du kontakte personalet på avdelingen, de vil kunne gi deg råd.

Har du medisinske spørsmål du lurer på, er det best om du henvender deg direkte til behandlende lege på avdelingen, eventuelt pr telefon eller brev. Du kan også kontakte din fastlege.

Se oversikt over alle avdelinger og finn kontaktinformasjon her

Digitalt skjema for rettighetsklage

Du kan benytte digitalt skjema for rettighetsklage på helsenorge.no hvis du mener at dine rettigheter ikke er ivaretatt ved at du:

  • har fått avslag på utredning/behandling
  • ikke har fått time innen lovfestet tidspunkt
  • ikke har fått avtalt/lovet informasjon fra sykehuset
  • ikke har fått avtalt/lovet oppfølging fra sykehuset
Gå til skjema rettighetsklage på helsenorge.no

Pasientskadeerstatning

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt.

Skaden må:

  • skyldes svikt i behandlingen
  • ha ført til et økonomisk tap
  • ikke være for gammel

Les mer og søk om pasientskadeerstatning på npe.no

Gi oss din tilbakemelding

Vår brukerundersøkelse kan også benyttes til å gi tilbakemelding på det du ikke er fornøyd med, men da vil du ikke få svar fra oss. Det er mulig å hoppe over spørsmål som ikke er relevante og bare benytte kommentarfeltet).

Les mer om brukerundersøkelsen her


Takk for at du tar deg tid til å dele dine erfaringer med oss!

Fant du det du lette etter?