HELSENORGE

177Lutetium-DOTATATE hos barn med høy-risk nevroblastom

Høy-risk nevroblastom er en sykdom som rammer barn og som er vanskelig å behandle. Ved dårlig respons på behandlingen eller tilbakefall, finnes det få effektive muligheter for sykdomskontroll. I denne studien ønsker vi å prøve Lu-DOTATATE behandling hos disse pasientene.

Om studien

Målet er å teste Lu-DOTATATE som behandling av behandlingsresistent/tilbakefall av HR nevroblastom.

Nevroblastomceller er strålefølsomme og Lu-DOTATATE er et radioaktivt stoff som binder nevroblastomcellene og avgir stråling til disse uten stor stråleskade til resten av kroppen.

Studien er en internasjonal multicenterstudie hvor Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, St Olav Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord Norge er med i Norge.

Les merom studien på ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

Studien er åpen og alle som blir inkludert mottar samme behandling.

Barnet inkluderes av barneonkolog ved det regionale sykehuset barnet tilhører.

Hva innebærer studien?

I tillegg til vanlige undersøkelser som gjøres ved utredning av høy-risk nevroblastom vil det også gjøres en GaDOTATOC PET/CT for å se om barnet kan inkluderes i studien.

Barnet må på forhånd ha høstet stamceller.

Selve behandlingen gis som to intravenøse infusjoner med 2 ukers mellomrom på Karolinska sykehus i Stockholm.

Under behandlingen vil barnet være radioaktivt og det vil være risiko for radioaktiv stråling for forelder/pårørende som følger barnet.

Resten av oppfølgingen skjer i regi av regionssykehuset.

Behandlingen, reise og oppholdsutgifter dekkes. 

Vær oppmerksom

Fordeler for pasienten er å få prøve ut en ny behandling i en situasjon hvor det ikke finnes gode etablerte behandlinger. Ulemper er potensielle bivirkninger, særlig på nyre og benmargsfunksjon.

Kontaktinformasjon

Overlege Kirsten Jarvis ved Barne- og ungdomsklinikken i OUS
Telefon 23 07 45 60

e-post: kirjar@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?