Adjuvant kjemoterapi hos eldre operert for tykktarmskreft

Formålet er å undersøke toleranse av kjemoterapi hos eldre (>75 år) pasienter operert for tykktarmskreft stadium III.

Adjuvant kjemoterapi hos eldre operert for tykktarmskreft

Det foreligger lite dokumentasjon på nytte og toleranse av denne behandlingen hos eldre, det anbefales at pasienter vurderes individuelt. Hovedmålet med studien er å undersøke om kjemoterapi fører til betydelig funksjonstap, men en vil også se på overlevelse, livskvalitet, og analysere DNA og proteiner i svulstvev for prognostisk informasjon. Studien kan gi nyttig informasjon om hvordan man bør selektere pasienter som tåler og har nytte av adjuvant kjemoterapi.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Hvem kan delta?

Eldre pasienter o. 75 år som har vært operert for tykktarmskreft stadium III. Du må også være fysisk skikket til å gjennomføre kjemoterapibehandling.

Du kan lese mer om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Hva innebærer studien?

I studien gjøres først en omfattende geriatrisk undersøkelse for å utelukke pasienter med svært dårlig funksjonsnivå eller annen alvorlig sykdom og for kartlegging av funksjonsnivå før behandling. Deretter fordeles pasientene tilfeldig, slik at 2/3 får kjemoterapi med kapecitabin tabletter i 6 måneder, og 1/3 ikke får kjemoterapi. Det gjøres ny geriatrisk undersøkelse etter 6 og 12 måneder.

Vær oppmerksom

Dette er en fase II studie, du kan lese mer om de forskjellige fasene her. (farmakologi.no)

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er Dr. Marianne Grønlie Guren ved Oslo universitetssykehus.

For spørsmål om studien, kan fastlege eller sykehuslege ta forbindelse på tlf: 23 02 66 00.

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?