Analyse av blod fra kreftsvulster i tynntarmen (NET)

Vi undersøker 92 markører i blodet til pasienter med nevroendokrin kreftsvulster (NET) i tynntarmen for å finne mer pålitelige metoder for å kunne diagnostisere og forutsi behandlingsresultatet og utvikling av sykdommen hos disse pasientene.

Undersøkelse av biomarkører i blod hos pasienter med nevroendokrine svulster(EXPLAIN-studien)

Nevroendokrin kreft er en sjelden krefttype som oppstår i hormonproduserende celler som styrer mange av kroppens funksjoner. Disse cellene finnes overalt i kroppen. Som regel oppstår kreftsvulstene i magetarmkanalen hos personer som er mellom 50 og 70 år gamle. Per i dag er det kun operasjon som kan fjerne svulstene og kurere pasientene.

92 markører i blodet regnes for å være nyttige for å finne ut om pasienten har fått kreftsykdommen eller ikke. Vi analyserer disse markørene opp mot pasientenes mengde av kreftsvulster, medisinske tilstand, bruk av medisiner og testresultater.

Les mer om studien:
Regionale Komiteer for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk

Hvem kan delta?

Studien skal til sammen ha 100 deltakere fra Norden. 40 av pasientene skal komme fra Norge.

Hva innebærer studien?

Det skal tas ut 10 milliliter ekstra blod fra deltakerne under rutineblodprøvetakning. Etter at blodprøvene er analysert, lagres de i diagnostisk biobank ved Karolinska Institutet i Sverige. Biomarkør-nivåene som undersøkes i studien, kan i teorien endre seg underveis.

Studien foregår ved:
• Oslo universitetssykehus
• Helse Bergen, Avd. for kreftbehandling
• Stavanger Universitetsjukehus, Gastroenterologisk kirurgklinikk
• St Olavs Hospital, Medisinsk klinikk

Kontaktinformasjon

Kontakt prosjektleder Espen Thiis-Evensen ved OUS på telefonnummer 23 07 36 49.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?